“En toen vertelde mijn man dat hij transgender was."

CAW werkt al een tijd samen met met Transgender Infopunt (TiP). Jaar na jaar stijgen de cijfers met betrekking van dit thema. Een samenwerking tussen TIP en CAW is bijgevolg relevant en belangrijk. Annick vertelt over haar ervaring als partner van een transgender, haar begeleiding bij het CAW en TIP en hoe ze actief deelneemt als ervaringsdeskundige aan de praatgroepen.

 

Vijf jaar geleden vertelde mijn toenmalige man dat hij transgender was. Hij voelt zich soms vrouw, soms man. In transgender termen heet dit een crossdresser/travestie*. Dit nieuws viel me zwaar. Ik dacht hem door en door te kennen, zeker na 20 jaar huwelijk, maar uiteindelijk zag ik een kant van hem die ik nog nooit gezien had. Als ik er nu op terug kijk, merk ik dat er wel wat signalen waren, maar die zag ik destijds niet.

Op zoek naar informatie

Ik ben meteen op zoek gegaan naar informatie via het internet. Zo ben ik bij het Transgender Infopunt (TIP) terecht gekomen. Zij gaven mij meer informatie en begeleiding. Later sloot mijn ex-man ook aan voor de begeleiding. Zonder TIP zou dit heel anders zijn gelopen. Misschien hadden we dan helemaal geen contact meer.

Op het internet vind je veel eenzijdig informatie. Bij TIP heb ik veel gesprekken gehad over hoe ik met mijn kinderen moest omgaan. Mijn kinderen waren volop in de pubertijd en hun eigen identiteit aan het vormen.

Gezinsbegeleiding

Later werden mijn kinderen, ex-man en ikzelf begeleid door het CAW via gezinsbegeleiding/conflicthantering. Via de bemiddeling hebben wij een manier gevonden om samen te werken. Hoe we met elkaar en onze kinderen moesten omgaan.

“Momenteel begeleid ik zelf praatgroepen bij het CAW als ervaringsdeskundige”.

De praatgroep is er voor partners van transgenders. De aanwezigen vertellen hun ervaringen, problemen en successen. Vaak zijn er heel wat gelijkenissen. We steunen elkaar als we het moeilijk hebben. Eigenlijk zijn wij een hechte groep geworden. Hetzelfde meemaken, verbindt mensen enorm.

Iedereen is welkom op de praatavond. We hebben nu al meer variatie van mensen die ofwel pas in een relatie stappen, mensen met kinderen, jonge en oudere mensen. Momenteel gaan de praatavonden digitaal door. Het lijkt alsof mensen het veiliger vinden om dit online te doen, maar het creëert ook een zekere afstand.

“Het helpt om er een positief verhaal van te maken.”

Praatgroepen begeleiden, is voor mij een vorm van mensen helpen en ook van zelf positief in het leven te staan en met mijn eigen verhaal om te kunnen gaan. Het heeft een heel aparte sfeer. Zo een groep mensen die iets samen meemaakt, dat is een speciale dynamiek met vaak gevoelige mensen die daar voor open staan en te praten over hun partner.

Over het algemeen komen er meer vrouwen dan mannen naar de praatgroep. In al deze tijd heb ik slechts drie mannen ontmoet.

Ervaringsdeskundige

Wanneer je de keuze maakt om ervaringsdeskundige te worden, sta je al verder in het traject. TIP geeft een opleiding aan de ervaringsdeskundigen.

In de media

In de media wordt een coming out van een transgender heel positief omkaderd en dit is zeer goed. Dit maakt het voor een familielid moeilijk om luidop te zeggen: “Ik heb het moeilijk met deze verandering”. Er wordt te weinig gesproken over hoe het met de omgeving gaat. Ik hoop dat dit artikel een meerwaarde kan bieden.

Omgaan met je omgeving

Wanneer je dit openlijk kan uiten, stellen de mensen veel vragen of zijn ze heel kort en negeren ze dit. Je merkt dat veel mensen niet weten hoe ze hierover moeten spreken. Voor kinderen van lijkt me dit nog moeilijker.

Ik ben zelf nooit met mijn ex-man op straat geweest wanneer hij vrouw was, maar er zijn wel veel partners die vertellen dat er naar hen gestaard wordt. De ene trekt zich dat wel aan en de andere niet. Ik ben een paar keer met een transgender op stap geweest en dan merkte ik dit ook, maar ik heb me daar nooit aan geërgerd.

Praten is nodig

Je moet blijven praten. Dan is de praatgroep ideaal omdat je dan kan spreken met anderen.

Samenwerking CAW en TIP

Melanie, hulpverlener: “Ik ben de liaison tussen het Transgender Infopunt(TIP) en het CAW. Twee dagen per week verzorg ik de permanentie op het TIP. De andere drie dagen draag ik de expertise van het transthema uit naar alle CAW in Vlaanderen en ondersteun ik de familiewerkingen (voor partners en ouders van gendervariante kinderen). Ik zie geen cliënten binnen het CAW, maar ondersteun de medewerkers in hun begeleidingen. Opvallend is dat meer en meer medewerkers de weg vinden naar mij. Het thema leeft in de media maar ook steeds meer binnen het CAW. Trans personen bevinden zich in nachtopvang, inloopcentra, melden zich aan bij het onthaal,… Ik geef op regelmatige basis (online) vormingen aan CAW-medewerkers. Ik merk een grote interesse voor het thema. Ze vragen naar tips om trans personen te begeleiden, correct aan te spreken etc. De samenwerking tussen het TIP en CAW verloopt vlot en professioneel. Ik leerde afgelopen twee jaar heel wat bij over het welzijnsveld in Vlaanderen. Deze kennis breng ik dan weer binnen bij het TIP tijdens de overleggen. Ik ben blij met waar we staan na twee jaar. We hebben nog heel wat werk, maar we zijn goed op weg!”

 

*Travestie: Het regelmatig of sporadisch naar buiten brengen van de innerlijk beleefde (sub)genderidentiteit, via kleding, taal, gedrag, houding… Meestal van tijdelijke aard of beperkt in context.” (De term crossdressing wordt eigenlijk eerder gebruikt in het kader van een performance, maar twee termen worden door elkaar gebruikt. Travestie heeft zowat een negatieve bijklank).