'Ik kan nu meer doen dan vragen hoe het gaat en hen courage wensen.'

Een jongen van begin 20, gesloten, moeilijke thuissituatie die niet goed in zijn vel zit. Een jonge vrouw die met tranen in haar ogen een voorschrift voor antidepressiva afgeeft. Het zijn twee voorbeelden van jongeren die via hun huisapotheek bij CAW terechtkwamen. Apothekers worden vaak geconfronteerd met psychosociale noden bij hun patiënten, maar weten niet altijd wie de persoon hierin kan ondersteunen. In het project #CAVAsa werken we samen met apothekers zodat meer mensen de weg naar de juiste hulpverlening vinden. 

Een gesprek met apothekers Louise Coenen uit Zonnebeke,  Bénédicte Thevissen uit Dilsen-Stokkem en met Aline Ghijselings projectcoördinator van #CAVAsa.

Louise Coenen: “De jongen komt hier vaak met zijn moeder, het is een stille jongen. Er was vraag naar medicatie om te kunnen slapen, de moeder vertelde dat hij niet goed in zijn vel zat. Omdat hij niet alleen was, was het wat moeilijk om het gesprek met hem aan te gaan. Ik dacht, als het CAW hem contacteert, vertelt hij misschien meer en kan hij zijn verhaal kwijt. Dus ik heb toen voorgesteld dat CAW hem zou contacteren.”

Bénédicte Thevissen: “Het is vaak je buikgevoel dat zegt dat er meer aan de hand is. Je haakt in op wat mensen zeggen of doen. De jonge vrouw had een voorschrift voor antidepressiva. Ik vertelde dat de medicatie moet opgebouwd worden, dat het twee weken kan duren voor je het effect voelt.  Toen vertelde ze dat ze er helemaal door zat. Ik zag haar naar de poster van #CAVAsa kijken en heb haar de folder gegeven en gezegd dat ze daar al terecht kan.”

“Mensen luchten hier hun hart en we bieden dan een luisterend oor, we wensen hen courage of we vragen hoe het met hen gaat. Maar daar stopte het vaak. Dat is nu anders.”

#CAVASa is een project dat de sociale functie van de huisapotheker ondersteunt. De apotheker kan bij vragen en problemen doorverwijzen, in samenspraak met de betrokken persoon. 

Louise Coenen: “Ik volgde de e-learning van #CAVAsa, waarin wordt uitgelegd wat je als apotheker kan doen, maar ook wat CAW doet. CAW kende ik wel, maar ik wist niet dat je er met hulpvragen op zoveel domeinen terechtkan. Dat ik nu mensen kan doorverwijzen, voelt dat ik iets extra kan doen voor mijn patiënten. Mensen luchten hier hun hart en we bieden dan een luisterend oor, we wensen hen courage of we vragen hoe het met hen gaat. Maar daar stopte het vaak. Dat is nu anders.”

Bénédicte Thevissen: “Er komt veel op ons af en er wordt ook van apothekers veel verwacht. #CAVASa geeft aandacht aan het mentale, en dat vind ik zeer belangrijk. Daarom dat ik het een meerwaarde vind. Mensen zitten met heel veel dingen en het blijft toch moeilijker om over dat mentale te praten.”

#CAVAsa hoopt dat zoveel mogelijk mensen met psychosociale hulpvragen via hun huisapotheker de weg vinden naar de gepaste hulp. Want heel wat mensen zijn niet geneigd om hulp te zoeken. Huisapothekers kunnen dan een belangrijke schakel zijn tussen zorg en welzijn. Zij brengen hulpvragers in contact met CAW, dat als eerstelijnsorganisatie een eerste aanmeldpunt is. CAW doet een brede vraagverheldering, bieden directe hulp en verwijzen eventueel door naar de meest gepaste hulp.

Aline Ghijselings, projectcoördinator bij Vlaams Apothekers Netwerk: “We zitten in het tweede projectjaar van #CAVAsa en in totaal zijn er meer dan 215 deelnemende apotheken uit 33 eerstelijnszones in alle Vlaamse provincies. We merken dat met het wegvallen van de mondkapjes en de plexi-schermen in de apotheek de voelsprieten van de huisapothekers op scherp staan. Want we telden meer dan 50 gesprekken in het kader van het project #CAVAsa in minder dan een maand tijd. Twaalf daarvan werden toeleidingen naar het CAW. Dat zijn er meer dan in het eerste projectjaar. Dat stemt ons uiterst tevreden.”

“Met dit project verbinden we zorg en welzijn met elkaar en bereiken we mogelijks de zorgmijders of burgers die vandaag niet geneigd zijn om op zoek te gaan naar hulp. Op die manier dragen huisapothekers een steentje bij aan vroegdetectie en preventie. Want elke kwetsbare burger die de weg vindt naar gepaste hulp dankzij de huisapotheker of een andere eerstelijnszorgverstrekker is de moeite waard. We hopen voor volgend jaar bijkomende middelen te krijgen van Vlaanderen om het project ook te kunnen uitrollen naar de rest van Vlaanderen.”

Interview: Annik Verheyen

Louise Coenen

Zonnebeke

Bénédicte Thevissen

Dilsen-Stokkem