Getuigenis

COSA, gedragen door vrijwilligers

Donderdag 15 maart, 18u.

Ik heb een afspraak bij Cosa. Dat staat voor Cirkels voor Ondersteuning Samenwerking en Aanspreekbaarheid. Het project richt zich op de re-integratie in de samenleving van plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Cosa staat voor zorg voor elkaar, maatschappelijk engagement, tweede kansen geven en nemen en respect.

Zorg voor elkaar

Cosa wordt gedragen door vrijwilligers. Zij nemen de begeleiding op en worden hierbij ondersteund door de cirkelcoördinator. Binnen Cosa gebruiken ze de term kernlid in plaats van cliënt. Dat klinkt alvast veelbelovend. Elk kernlid wordt omringd door 4 vrijwilligers, dat is zijn cirkel.Vandaag heb ik een gesprek met L. een kernlid en één van zijn cirkelvrijwilligers Maija.

Maatschappelijk engagement

L. vertelt dat hij via het gerecht bij COSA terechtgekomen is. De begeleiding is niet verplicht. L. kreeg uitleg over het project en dacht ‘dat wil ik doen’. Ondertussen is hij 1,5 jaar in begeleiding en hij is nog steeds blij met die keuze. “ COSA heeft me helemaal veranderd. Toen ik hier de eerste keer kwam was ik niet sociaal, ik durfde mensen niet aanspreken, was heel erg teruggetrokken. En zie, nu geef ik een interview. Dat was een jaar geleden ondenkbaar.”

L. is een andere mens geworden. Het is een succesverhaal, een mooie ervaring, ook als vrijwilliger.

“Ik durf op alle vlak meer “ besluit L. “Door hele concrete tips en samen met mijn vrijwilligers naar buiten te gaan ben ik een andere mens geworden. Ik heb vrijwilligerswerk gedaan en volg nu een cursus van de VDAB.”

“In mijn vrije tijd ga ik graag naar toneel en ik lees graag boeken. Mijn favoriete boek? De Rode Ridder. Ik zit zelfs in een leesclub. Twee jaar geleden zat ik enkel thuis, ik kwam niet buiten, had weinig contact met de wereld. Ik ben opengebloeid.” Maija bevestigt dit. L. is een andere mens geworden. Het is een succesverhaal, een mooie ervaring, ook als vrijwilliger. Er wordt op een heel laagdrempelige manier samen naar buiten gegaan. Voor een koffie, een wandeling, een film. Als vrijwilliger geef je concrete tips, emotioneel, sociaal en praktisch.

Tweede kansen geven en nemen

Voor Maija was het al een boeiende fijne reis als vrijwilligster bij COSA. “Ik was op zoek naar vrijwilligerswerk en kwam uit bij COSA. Mijn eerste idee was dat ik iets luchtiger wilde doen maar mijn nieuwsgierigheid heeft gewonnen. Ik heb me geïnformeerd en ben de uitdaging aangegaan. Het stigma over een pleger van zedenfeiten is er. Het is belangrijk dat je dit opzij zet. Je moet open staan: wie is die mens ? Er is een verschil tussen een persoon en het gedrag dat iemand gesteld heeft.”

L. geeft aan dat hij zichzelf ook meer en meer terug als mens ziet. “Ik ben iemand, ik kan iets en heb interesses. Ik zag mezelf enkel nog als dader.” “De eerste keer dat ik mijn cirkel ging ontmoeten was ik super zenuwachtig. Wat gaan ze van mij denken?” Het is geen therapeutische begeleiding. De vrijwilligers weten welke feiten er gepleegd zijn, maar de feiten zijn niet het focuspunt. De focus ligt op krachten, op het terug deel uitmaken van onze maatschappij. “Als vrijwilliger zet ik mijn eigen kwaliteiten in om de kwaliteiten van L. te stimuleren.”

“Als vrijwilliger zet ik mijn eigen kwaliteiten in om de kwaliteiten van L. te stimuleren.”

Respect

Ik voel veel respect tijdens dit gesprek. Respect voor wie de andere is en wat de andere doet. Respect voor het mens zijn en respect voor de tweede kansen die gegeven en genomen worden. Het was fijn om even deel uit te maken van jullie cirkel. Een cirkel om de cirkel waar iemand in zit te doorbreken, respect!