In uitzonderlijke tijden komt de kracht van mensen naar boven

Shari, onze adjunct-directeur, maakt zich zorgen om hen die in deze tijden niet weten waar aan te kloppen voor hulp, terwijl die er wel is.

‘s Avond 20u, sinds deze week staat standaard de herhaling van het nieuws op. Warme boodschappen deze keer die mensen uitsturen in tijden van corona, medelevend, inspirerend en hartverwarmend.

Burgerwarmte – het is eens iets anders de burgerzin – op zijn best!

Ik kan best wat steun putten uit deze boodschappen en het gevoel van verbinding die deze creëren. Na een dag thuiswerk met twee aandacht-vragende – ik geef toe, een verbloeming voor krijsende – kinderen op de achtergrond, die me verplichten te multitasken, terwijl net is aangetoond dat geen zinnige mens dit effectief kan. Wat ik doe op mijn PC en wie op dat scherm verschijnt blijkt veel interessanter dan de tablet waar ik zo nu en dan – mogelijks ook een verbloeming – mijn toevlucht toe doe op die momenten.

Burgerwarmte biedt ook een (kleine) steun voor diegenen die ingrijpende levensgebeurtenissen meemaken. Een overlijden, waarbij je niet gezamenlijk kan rouwen, maar afstand dient te bewaren van die beperkte groep naaste familieleden die worden toegestaan. Hoogzwangere vrienden en collega’s met extra twijfels over het verloop van de bevalling, en de eerste digitale kennismaking van dat kleine wondertje met zijn/haar familie…

In deze coronatijden vervallen onze structuren en gebruiken, ons leven wordt vernauwd tot werk, kerngezin en boodschappen. Op straat respecteren mensen de 1,5 meter afstand minutieus; gelukkig is er nog de lach, de goeiedag en de begripvolle tot soms verontschuldigende knik om de kilte te doorbreken. Iedereen zoekt evenwicht in dit nieuwe tijdelijke normaal. Met geen duidelijke definiëring en afbakening van de term ’tijdelijk’.

Het algemene prioritaire belang is preventie, hygiëne en gezondheid. Hoogstnoodzakelijk.
#blijfinuwkot en #socialdistancing zijn trending.

In andere omstandigheden zouden we binnen het sociaal werk huiveren van #blijfinuwkot en #socialdistancing. Buiten komen, sociale contacten uitbouwen, betrokken zijn in de gemeenschap is wat het welzijn en de geestelijke gezondheid van mensen net bevordert.

 

Naast de lichtelijke bezorgdheid – geen verbloeming deze keer – om mijn eigen psychosociale welzijn, en de limieten aan mijn geduld, is er een grotere bezorgdheid om de impact van deze ’tijdelijke’ quarantaine op het algemeen welzijn.

Bezorgdheid om hen, voor wie de vier muren waar ze zich in dienen terug te trekken, niet de veilige noch hygiënische haven zal blijken, maar de onveilige kooi van waaruit de buitenwereld zichtbaar is maar onbereikbaar.

Zorgen om het effect van wekenlange enkel digitale contacten binnen, soms al erg kwetsbare, gezinnen omwille van een verblijf in een instelling of voorziening.

Zorgen om hen bij wie de sociale controle wegvalt in verontrustende leefsituaties.

Zorgen om hen die door het wegvallen van sociale en professionele steun, alleen staan in het dragen van hun lasten en zorgen.

Grote zorgen om hen die geconfronteerd worden met intrafamiliaal geweld en zich hier niet voor kunnen verschuilen of niet meer ongemerkt hulp kunnen inroepen.

Zorgen om hen die in deze tijden niet weten waar aan te kloppen voor hulp, terwijl die er wel is.

Meer dan ooit is het belangrijk om te weten dat het sociaal werk ook #wijzorgen is.

Dat we op iedere mogelijke manier bereikbaar proberen te zijn via chat, mail, telefoon. Dat we onze werking zo hebben aangepast dat medewerkers – zij het van thuis – klaar zitten om alle welzijnsvragen te beantwoorden of om te luisteren naar die mensen die daar nood aan hebben. We blijven een luisterend oor bieden, ondersteuning geven en toeleiden naar de meest passende hulpvorm.

Dit zijn uitzonderlijke tijden, en in uitzonderlijke tijden komt de kracht van mensen naar boven.

De inventiviteit die ontstaat om sociale contacten te onderhouden, de betrokkenheid die de basis vormt voor prachtige vrijwilligers- en burgerinitiatieven, kunnen ons enkel verwarmen.

De onuitputtelijke mogelijkheid die sociale media heeft in bereik, kan ook nu een grote meerwaarde betekenen voor zij die extra kwetsbaar zijn in deze coronatijden.

Deel daarom de contactgegevens van het CAW zodat mensen tijdig de psychosociale hulp krijgen die ze nodig hebben, situaties niet escaleren en we reeds sociaal investeren in de tijd na de tijdelijkheid…