Getuigenis

'We ervaren het CAW als een believer van een netwerkaanpak van samenlevingsproblemen zoals intrafamiliaal geweld.'

Ze zijn met meer dan je denkt, de kinderen en volwassenen die te maken krijgen met geweld in het gezin. Dat weet Sabrina Reggers als geen ander. Ze werkt voor de Vlaamse overheid als coördinator voor het Family Justice Center (FJC) in Limburg. Een FJC is een lokaal samenwerkingsverband tussen partners zoals de politie, het parket, het CAW, een lokaal bestuur, het OCMW, het justitiehuis, jeugdhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg en andere lokale actoren. Zij slaan de handen in elkaar in de strijd tegen intrafamiliaal geweld.

Dag Sabrina, waarom werd het FJC ooit opgericht?

‘Intrafamiliaal geweld is een complex en omvangrijk maatschappelijk probleem. De aanpak ervan is een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij complexe en ernstige situaties is iedereen gebaat bij een intensieve afstemming en samenwerking tussen lokale welzijns- en veiligheidspartners. Bij een FJC werken politie, justitie en hulpverlening samen onder één dak met als doel het stoppen van geweld, het voorkomen van herhaling en het vergroten van de beschermende factoren in een gezin.’

Wat maakt van FJC een waardevol initiatief?

‘Het feit dat we met verschillende partners onder één dak samen aan eenzelfde dossier werken is op zich al een uniek gegeven. We doen ook structureel aan risicotaxatie, houden een overzichtsdossier per gezin bij en delen multidisciplinair informatie. Daardoor krijgen we sneller en beter zicht op wat er in gezinnen aan de hand is en hoe we hen vooruit kunnen helpen. We hebben experts intrafamiliaal geweld in huis die kort op de bal een proactief hulpaanbod op maat doen.’

Door de samenwerking binnen het FJC slagen we erin om beter tegemoet te komen aan noden van mensen die met intrafamiliaal geweld te maken krijgen.

Welke impact heeft FJC op individuele levens van mensen?

‘Door de samenwerking binnen het FJC slagen we erin om beter tegemoet te komen aan noden van mensen die met intrafamiliaal geweld te maken krijgen, bijvoorbeeld op het vlak van bescherming en veiligheid, erkenning, een respectvolle behandeling en uiteenlopende vormen van ondersteuning. Vaak zijn deze noden met elkaar verweven. Mensen kunnen hiervoor terecht bij verschillende diensten, maar hebben soms moeite om de weg ernaartoe te vinden. Vanuit het FJC zorgen we voor een basisaanbod, afstemming en opvolging zodat mensen een traject op maat aangeboden krijgen. Die ondersteuning zorgt ervoor dat ze net dat duwtje extra in de rug krijgen dat nodig is om verdere stappen te zetten.’

Welk cijfer van FJC Limburg springt voor jou in het oog?

‘Sinds 2017 werden meer dan 4 800 gezinnen aangemeld. Daarbij is het belangrijk om mee te geven dat FJC Limburg op dit moment (november 2021, nvdr) nog niet actief is in de hele provincie. Elke maand meldt de politie een honderdtal nieuwe gezinnen bij ons aan. Dat is een hallucinant cijfer! Zeker als je weet dat er per gezin vaak meerdere politionele tussenkomsten hebben plaatsgevonden vóór de aanmelding bij het FJC gebeurt. Daarnaast schrok ik van het feit dat in 40% van de aanmeldingen waarbij sprake is van een midden- tot hoogrisicosituatie geen enkele hulpverlenende organisatie betrokken was.’

Elke maand meldt de politie een honderdtal nieuwe gezinnen bij ons aan. Dat is een hallucinant cijfer!

Heeft de FJC-werking een gunstig effect op recidivecijfers?

‘We zijn er als FJC van overtuigd dat onze werking een duidelijke impact heeft op de recidive in situaties van intrafamiliaal geweld. We hopen op termijn de middelen te vinden om dat grondig wetenschappelijk te laten onderzoeken. In zo’n onderzoek zou het ook interessant zijn om het prijskaartje van intrafamiliaal geweld voor de maatschappij af te zetten tegen de kosten verbonden aan een FJC-werking.’

Hoe maakt het CAW volgens jou FJC sterker?

‘We hebben als FJC heel wat te danken aan de knowhow over intrafamiliaal geweld en de aanpak ervan die het CAW inbrengt. Daarnaast is het CAW een onmisbare partner voor specifieke begeleiding bij intrafamiliaal geweld en het brede ambulante en residentiële begeleidingsaanbod tijdens of als vervolgaanbod op het FJC-traject. We ervaren het CAW als een believer van een netwerkaanpak van samenlevingsproblemen zoals intrafamiliaal geweld. Als FJC Limburg zijn we heel blij met de nauwe, aangename samenwerking waarbij we operationeel, beleidsmatig en strategisch onze werkingen optimaal op elkaar afstemmen.’

Door de handen in elkaar te slaan, bouwen we stap voor stap aan een gezamenlijke aanpak die zorgt voor veiligheid en hulpverlenend maatwerk voor alle betrokkenen.

Hoe ziet de toekomst van het FJC eruit?

‘In Limburg hopen we vanaf begin 2022 actief te zijn in de hele provincie. Daarnaast kijken we vol verwachting uit naar de resultaten van een ruim onderzoek naar intersectorale, multidisciplinaire centra intrafamiliaal geweld dat momenteel loopt in opdracht van Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir. Het doel daarvan is om met alle relevante stakeholders aan een toekomstig model voor Vlaamse centra rond intrafamiliaal geweld te bouwen dat onder meer is geïnspireerd door de huidige ketenaanpak en FJC-praktijk. Het model moet toegankelijk, holistisch, praktisch toepasbaar, onderbouwd en breed gedragen zijn. Door de handen in elkaar te slaan, bouwen we stap voor stap aan een gezamenlijke aanpak die zorgt voor veiligheid en hulpverlenend maatwerk voor alle betrokkenen.’