1 op 3 alleenstaande ouders loopt risico om in armoede te belanden

Meer dan één huishouden op de tien in ons land is een eenoudergezin. Minstens een derde van hen loopt het risico om in armoede te belanden. Dat blijkt uit een onderzoek dat we samen met AMA en Ikea België lieten uitvoeren.

Het onderzoek maakt deel uit van het project Welkom Thuis om kwetsbare eenoudergezinnen te ondersteunen bij hun zoektocht naar degelijke huisvesting.

Elf procent van alle huishoudens is een eenoudergezin met vooral moeders (62 procent) als gezinshoofd. Omdat er maar weinig cijfermateriaal bestaat over de uitdagingen waar deze gezinnen mee te maken krijgen, lieten we samen met AMA en Ikea België een studie uitvoeren, waarin we 991 alleenstaande ouders interviewden.
Daaruit blijkt dat alleenstaande ouders het financieel een stuk moeilijker hebben in verhouding tot de algemene bevolking. Minstens een op de drie eenoudergezinnen loopt het risico om in armoede te belanden, vergeleken met een vijfde van de algemene bevolking. Dat risico stijgt bovendien met het aantal kinderen. Alleenstaanden met drie kinderen hebben een armoederisico van maar liefst 63 procent.

Alleenstaande ouders staan voor verschillende uitdagingen, zoals financiële stabiliteit en de toegang tot geschikte, betaalbare huisvesting. Zo botsen alleenstaande ouders op te hoge huurprijzen, lange wachtlijsten voor sociale woningen en op discriminatie door verhuurders.

“Deze studie toont aan wat wij als CAW dagelijks zien. Alleenstaande ouders staan voor enorme uitdagingen. Zeker financieel. En dat weegt op je als persoon.”

Bart Claes: “Deze studie toont aan wat wij als CAW dagelijks zien. Het afgelopen jaar klopten maar liefst 120.000 mensen in Vlaanderen en Brussel aan bij het CAW omdat ze zich in een kwetsbare situatie bevonden. Onder hen ook heel wat alleenstaande ouders. Zij staan voor enorme uitdagingen. Zeker financieel. En dat weegt op je als persoon. Het zorgt voor stress, negatieve gevoelens en sommige mensen gaan echt in overlevingsmodus.”

Het onderzoek maakt deel uit van het project Welkom Thuis om kwetsbare eenoudergezinnen te ondersteunen bij hun zoektocht naar degelijke huisvesting.

Bart Claes: “De wooncrisis laat zich heel erg voelen bij alleenstaande moeders met kinderen die geen fatsoenlijke en betaalbare woning vinden. Dat heeft dan weer gevolgen op andere vlakken: hun inkomen, ouderschap… Wonen is een basisrecht. We vragen dat beleidsmakers investeren in duurzame
woonoplossingen voor mensen die het moeilijk hebben. Stel je huisvesting voorop, dan neem je heel wat bezorgdheden weg en kan je een duurzaam traject opstarten om andere uitdagingen aan te pakken.”

“Wonen is een basisrecht. We vragen dat beleidsmakers investeren in duurzame woonoplossingen voor mensen die het moeilijk hebben.”

Welkom thuis werkte eerder al aan een memorandum met concrete eisen voor het beleid, zoals het voorzien van financiële steun voor huisvesting en
nutsvoorzieningen, een groter aanbod van en kortere wachttijden voor sociale woningen en het centraliseren van informatie over ondersteuning. Het sluit aan bij het memorandum van CAW, waarin we 7 speerpunten formuleerden voor een sterk welzijnsbeleid.

Meer weten?