Werk van CAW biedt inspiratie in Tanzania

In oktober bezochtten Trias, KVLV en 3 vrouwelijke medewerkers van partnerorganisaties uit Tanzania ons CAW in de Redingenstraat. De vrouwen werken in Tanzania rond empowerment en vrouwenrechten. Het was een zeer leerrijke ervaring, zo vertelt ook Stellar Loure, één van de bezoeksters. De vrouw is werknemer bij de organisatie PWC die werkt rond rechten bij de Masai vrouwen in Tanzania. De vrouw hoopt dat er in de toekomst nog meer mogelijkheden zijn om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Deze groep vrouwen was onder de indruk van de manier van aanpak rond thema's als familiaal en seksueel geweld bij vrouwen

“Ook in Tanzania ervaren we vaak geweld op vrouwen en werken we rond gelijkaardige thema’s. Ik vond het bewonderenswaardig hoe het CAW niet alleen een fysieke ruimte creëert waar vrouwen, die het slachtoffer zijn van geweld, terecht kunnen. Het CAW vindt het ook belangrijk om een forum te creëren waar ruimte is voor dialoog, ook met bijvoorbeeld andere familieleden.”