CAW Oost-Vlaanderen

Website AMFORA gelanceerd

De nieuwe website van het samenwerkingsverband Ambulant Forensisch Aanmeldingsteam (AMFORA) is gelanceerd: www.amfora-oost-vlaanderen.be. Als CAW Oost-Vlaanderen zijn we een van de vier drijvende krachten achter AMFORA. De hoofdmissie van AMFORA is om in Oost-Vlaanderen een betere en centrale instroom naar de hulpverlening te organiseren voor jongeren en volwassenen die kampen met seksueel grensoverschrijdend(e) gedrag (of gevoelens).

Instroom en aanbod afstemmen

In 2016 hebben we samen met CGG Eclips, CGG De Drie Stromen en OBRA|BAKEN vzw AMFORA opgericht om het instroombeleid en het begeleidingsaanbod voor plegers van seksueel overschrijdend gedrag binnen Oost-Vlaanderen optimaal af te stemmen. Ook mensen die twijfelen of denken dat ze de grens in de toekomst kunnen overschrijden, kunnen bij AMFORA terecht.

Begeleiding

Mensen kunnen zichzelf aanmelden bij AMFORA. Ook hulpverleners of Justitie kunnen mensen aanmelden. Als de AMFORA-partners oordelen dat de vraag binnen hun expertise valt, volgt een kennismakingsgesprek. (Er kunnen ook meerdere verkennende gesprekken plaatsvinden.) Op basis daarvan beslist AMFORA om al dan niet een begeleiding – bij een van de vier partners – voor te stellen. Die begeleiding bestaat uit individuele gesprekken. Als geen van de partners een passend aanbod heeft, kunnen mensen ook doorverwezen worden naar andere diensten.

Cliënten en professionals

De website is gericht op zowel (mogelijke) cliënten als professionals. Je vindt er meer details over onder meer de aanpak, locaties van de gesprekken, het samenwerkingsverband en waarom hulpverlening belangrijk is.