1800 Vlaamse kinderen thuisloos, allemaal superheld!

Meer dan 1800 Vlaamse kinderen en jongeren zijn thuis- of dakloos. In CAW Oost-Brabant werkt een uniek team hulpverleners dat aangepaste hulp biedt aan jonge kinderen die er, meestal via hun ouders, terecht komen. Samen met het Kinderrechtencommissariaat ontwikkelde CAW Oost-Brabant een opmerkelijk hulpverleningsinstrument: een lees- en doeboek voor kinderen over dak- en thuisloosheid.

Uniek hulpaanbod voor kinderen

Wanneer kinderen moeilijke dingen meemaken in hun leven, beleven zij dat anders dan volwassenen. Ouders die gaan scheiden, het gezin dat uiteenvalt, moeten vluchten voor geweld in huis of in de omgeving, kwesties met geld, alcohol of drugs…Problemen die hen letterlijk thuis- en soms ook dakloos maken.

Kinderen komen meestal te weinig of te laat in beeld bij een hulpvraag, omdat ze die zelden zelf stellen. Het reguliere hulpaanbod is vooral op volwassenen gericht. Bevindingen die ook in het dossier ‘(n)ergens kind aan huis. Dak- en thuisloosheid vanuit kindperspectief’ van het Kinderrechtencommissariaat terug te vinden zijn.

Daarom realiseerde CAW Oost-Brabant een kinderboek als hulpverleningstool met focus op de probleembeleving van kinderen.

Moeilijke thema’s in kindertaal

In het boek worden heel wat moeilijke thema’s in kindertaal verteld, vanuit het standpunt van een 9-jarig jongetje. Door die problemen op kindermaat bespreekbaar te maken, door hen er zelf over te laten vertellen aan elkaar, te laten tekenen erover, te schrijven, kunnen kinderen ook makkelijker een uitweg vinden. Zij kunnen elkaar helpen om hun veerkracht terug te vinden wanneer ze in moeilijke situaties terecht komen.

‘Mijn leven als superheld’ is geschreven door Liv Leeman, die niet alleen kinderboekenschrijfster is, maar ook als kinderbegeleidster in CAW Oost-Brabant werkt en jarenlange ervaring heeft in de dak- en thuislozenwerking.

Op 25 september werd het kinderboek ‘Mijn leven als superheld’ voorgesteld aan de pers. Het boek vertelt een hartverwarmend, meeslepend verhaal over Noah. Hoe van de ene op de andere dag zijn wereld helemaal op zijn kop staat. Weg huis, weg vrienden, weg school, weg bijna alles… Gelukkig heeft hij superkrachten. Ze helpen om het vol te houden, om door te zetten en als ze even zoek raken, dan zijn er de krachten van vrienden… en vrienden, die vind je op de gekste plaatsen.

Veerkracht is toverkracht

‘Mijn leven als superheld’ is een doe- en leesboek voor kinderen vanaf 8 jaar, met tal van prikkelende invulopdrachten die hen doen stilstaan bij de kleine en grote dingen uit hun eigen leven en de veerkracht die ze in zich hebben. Het verhaal raakt aan verschillende moeilijkere thema’s die te maken hebben met thuisloosheid; echtscheiding, familiaal geweld, verslaving, maar evengoed vriendschap, troost en hoop.

Het boek is bestemd voor kinderen en voor iedereen die met kinderen omgaat. Hulpverleners, begeleiders, leerkrachten, ouders…Het kan dienen als voorleesboek, als leesboek, als dagboek of inspiratieboek. Het nodigt kinderen uit om op zoek te gaan naar eigen krachten, ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. Er kunnen ook workshops worden aangevraagd om samen met de auteur, Liv Leeman, aan de slag te gaan met het boek in de klas en in de hulpverlening aan kinderen.

Mijn leven als superheld.
Uitgegeven door CAW Oost-Brabant.
Kostprijs 9,5 euro + verzendkosten

Raadpleeg hier het persdossier.