Aanvaard geen geweld in je relatie: praat erover!

Op 25 november is het de ‘Internationale dag van de uitbanning van huiselijk geweld’. Ook dit jaar voeren Stad Leuven en CAW Oost-Brabant actie om mensen te doen stilstaan bij deze vorm van geweld, ondertussen het grootste, maar vaak meest verzwegen geweldprobleem waarmee onze samenleving te maken heeft.

De preventiecampagne die gevoerd wordt onder het motto ‘Wees voor één keer loslippig! Aanvaard geen geweld in je relatie! Praat er over!’ wil mensen ertoe aanzetten om het taboe te doorbreken en familiaal geweld bespreekbaar te maken.

CAW Oost-Brabant en Stad Leuven voeren al jarenlang een beleid tegen partnergeweld, onder meer in samenwerking  met parket en politie waarbij gezocht wordt naar de beste aanpak van het geweld. Want partnergeweld gebeurt nog altijd, ook in Leuven. Dikwijls achter gesloten deuren, achter de anonieme gevels van huizen. Jarenlang lijden vrouwen en mannen en hun omgeving onder dat geweld. Het is belangrijk dat we hier rond sensibiliseren. Dat we samen durven er mee naar buiten komen, en durven erover te praten.

Zoek hulp!

  • Hulplijn bij misbruik, geweld en kindermishandeling: 1712  
  • Tele-Onthaal: 106 
  • CAW: 0800 13 500

Zeg wat je wilt in een relatie!

Doe geen dingen die je eigenlijk niet wilt.
Luister naar elkaar en respecteer de ander, ook als jullie het niet eens zijn met elkaar.
Zorg voor een open en spontane communicatie. Maak samen plezier!
Accepteer elkaars fouten. Niemand is perfect.
Zeg ‘sorry’ als het nodig is.
Blijf je eigen dingen doen.
Verwaarloos je vrienden en familie niet.
Hou je aan de afspraken die je samen maakt.
Durf nee zeggen en aanvaard die nee van de anderen.

Neen is neen.

Zorg dat er evenwicht is tussen geven en nemen.
Zeg het als je partner je kwetst.
Toon interesse voor je partner.
Luister naar wat haar/hem bezighoudt.
Krop je irritaties niet op.
Zeg wat je dwars zit!
Denk niet dat je weet wat het beste is voor je partner zonder dit aan hem/haar te vragen.

Bovenal ‘Blijf jezelf‘.

Wees voor één keer loslippig Ook dit jaar voeren Stad Leuven en CAW Oost-Brabant actie om mensen te doen stilstaan bij de gevolgen van partnergeweld

Om deze video te kunnen bekijken, moet je cookies aanvaarden.