CAW Groep

Bang om in eigen kot te blijven?

Op 25 november – Internationale dag tegen geweld op vrouwen – start de campagneweek tegen partnergeweld en huiselijk geweld. De vluchthuizen CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) voor slachtoffers van geweld in het gezin zaten erg vol tijdens de eerste lockdown en dat is nu niet anders. Er is nood aan extra opvangcapaciteit.

Net zoals in het voorjaar is ons land terug in lockdown. We blijven vaker in ons kot en leven geïsoleerd met onze gezinsleden. Gezinnen hebben minder sociale contacten, voelen meer onzekerheid, er kunnen financiële problemen ontstaan, spanningen… Kortom: het risico op geweld neemt toe.

Geweldspiraal doorbreken

“Tijdens de eerste coronalockdown werd het hulpaanbod van het CAW rond Intrafamiliaal geweld (IFG) maximaal toegankelijk gemaakt. 1471 cliënten werden door de professionele CAW-hulpverleners begeleid rond partnergeweld.” vertelt Anita Cautaers, directeur CAW Groep. Mannen, vrouwen en kinderen kunnen steeds bij het CAW terecht met al hun vragen over (partner)geweld. De professionele CAW-hulpverleners leren koppels, kinderen en ouders omgaan met conflict, stress en agressie. Zij zetten maximaal in om de geweldspiraal te doorbreken. Zo stopt geweld en kan dit in de toekomst worden voorkomen. Ook andere zorgverstrekkers kunnen gemakkelijk gezinnen doorverwijzen naar de CAW-hulpverlening. In het kader van het actieplan “zorgen voor morgen” brengen de CAW’s hun begeleidingsaanbod voor slachtoffers en plegers van intrafamiliaal geweld en misbruik extra onder de aandacht.

Veilige opvangplek

Als gezinsleden niet langer thuis kunnen verblijven, wegens bedreiging, een gevoel van onveiligheid of angst, dan zoeken de CAW-hulpverleners samen met het gezin naar een tijdelijke veilige verblijfplaats. In de praktijk gaat het meestal om vrouwen en hun kinderen die terecht kunnen voor opvang en begeleiding in een vluchthuis. Het adres van het vluchthuis moet geheim blijven.

“Tijdens de eerste lockdown was er een toename van het aantal vragen naar veilige opvang wat de druk op onze opvangcentra verhoogde” vertelt Anita Cautaers, directeur CAW Groep. 163 personen werden opgevangen door partnergeweld, meestal in een vluchthuis. Er werd toen gezorgd voor tijdelijke opvanginitiatieven voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld. “Momenteel is er opnieuw een enorme druk op onze opvangplaatsen. Het is enorm belangrijk dat we vrouwen en kinderen die overleven in een zeer onveilige thuissituatie een tijdelijke opvangplek kunnen bieden” licht Anita Cautaers, directeur CAW Groep, toe.

Tijdelijke opvang biedt rust

“Het verblijf en de daaraan gekoppelde begeleiding in beveiligde opvang zorgt ervoor dat geweld stopt en alle gezinsleden tot rust kunnen komen. Deze periode is belangrijk voor het ganse gezin. Nadien bekijken we samen welke hulp zij kunnen gebruiken om verder te kunnen.” aldus Anita Cautaers.

Hoe ziet elk gezinslid de toekomst? Willen ze samen verder of overwegen ze om uit elkaar te gaan? Wat hebben ze nodig om veiligheid te waarborgen in hun gezin, samen of apart? Een veilige thuis waar je in alle rust en vertrouwen kan samenleven, is tenslotte de doelstelling van het hulpaanbod.

Een veilige thuis voor iedereen

“Een thuis moet een plek zijn waar je in alle rust en vertrouwen veilig kan samenleven. Niet alleen tijdens de coronacrisis, maar ook in de verdere toekomst. Zodat niemand nog bang hoeft te zijn om in z’n eigen kot te blijven. Daar vechten wij voor.” – Anita Cautaers, directeur CAW Groep.