“Bang om in uw kot te blijven?” nieuwe 1712 - campagne over huiselijk geweld

PERSBERICHT: “Bang om in uw kot te blijven?” nieuwe 1712 – campagne over huiselijk geweld

Coronacrisis: verdubbeling aantal oproepen in april, hoogste aantal sinds oprichting 1712

Kindermishandeling en partnergeweld voornaamste problematieken

“Bang om in uw kot te blijven?” Hulplijn 1712 lanceert een nieuwe campagne over huiselijk geweld. Hiermee wil de hulplijn slachtoffers en personen, betrokken bij huiselijk geweld, oproepen om 1712 te contacteren. De campagne zinspeelt op het motto van de coronacrisis in Vlaanderen “Blijf in uw kot!”.

“In uw kot blijven, is niet vanzelfsprekend als het thuis onveilig is. Thuis blijven brengt voor sommige gezinnen of koppels risico’s met zich mee wanneer je thuis een vijandige omgeving is of door de omstandigheden geworden is.”, aldus Wim Van de Voorde, coördinator van 1712. “De werkvloer, de school, sportclubs, verenigingen en andere vrijetijdsactiviteiten vormen voor vele mensen een veilige haven. De afgelopen weken vielen heel wat van die veilige havens weg. Bovendien zagen we een toename van stress, spanningen en conflicten in gezinnen en relaties waarbij sluimerend geweld escaleerde.”

Met deze campagne wil hulplijn 1712 mensen aansporen om contact te zoeken als ze vragen hebben over huiselijk of familiaal geweld. Familiaal geweld kent vele vormen zoals partnergeweld, kindermishandeling, geweld tussen broers en zussen, oudermishandeling en ouderenmis(be)handeling. Het gaat over lichamelijk, psychisch, economisch en seksueel geweld.

Aan het begin van de coronacrisis lanceerde 1712 een postercampagne met tips hoe gezinnen kunnen omgaan met conflicten en spanningen in het gezin. De postercampagne had vooral een preventieve insteek. In deze campagne staat het professionele hulpverleningsaanbod van 1712 centraal. In april heeft 1712 zijn openingsuren met 50% uitgebreid en meer professionele hulpverleners ingezet om extra ondersteuning te bieden bij het hoge aantal oproepen.

De campagne werd ontwikkeld in samenwerking met het communicatiebureau Absoluut. Een animatiefilm over huiselijk geweld loopt gedurende enkele weken op sociale media. Daarnaast worden campagneposters via verschillende kanalen verspreid.

Dubbel zoveel oproepen, hoogste aantal sinds oprichting 1712

In april 2020 kreeg hulplijn 1712 952 oproepen over 1269 (mogelijke) slachtoffers van geweld. Dit zijn meer dan dubbel zoveel oproepen en dubbel zoveel (mogelijke) slachtoffers van geweld in vergelijking met de maandelijkse gemiddelden in 2019. “Deze situatie is ongezien. Sinds de oprichting van 1712 in 2012 kreeg de hulplijn nog nooit zo veel oproepen over zoveel (mogelijke) slachtoffers van geweld.”, aldus Van de Voorde.

De meeste oproepen gingen over kindermishandeling en partnergeweld. In april kreeg 1712 oproepen over 564 kinderen die (mogelijk) het slachtoffer van kindermishandeling zijn, een stijging van 65% ten opzichte van het (maandelijks) gemiddelde in 2019. Daarnaast kreeg hulplijn 1712 meer oproepen over partnergeweld. Eén derde van de slachtoffers over wie 1712 gecontacteerd werd in april, waren (mogelijke) slachtoffers van partnergeweld. Het gaat over 331 (mogelijke) slachtoffers van partnergeweld, een verdrievoudiging van het (maandelijks) gemiddelde in 2019.

Betere bekendheid van 1712

Het stijgend aantal oproepen naar 1712 betekent niet noodzakelijk dat familiaal geweld is toegenomen. Wim Van de Voorde: “We kunnen geen sluitende uitspraken doen of familiaal geweld nu al dan niet is toegenomen tijdens de coronacrisis. Hiervoor heb je wetenschappelijk onderzoek nodig.” Het cijfer zegt wel iets over de doorstroming naar de professionele hulpverlening. “Op zich is het hoopvol dat meer mensen contact opnemen met 1712 want de overgrote meerderheid van de slachtoffers van familiaal geweld komt nooit in de hulpverleningsstatistieken terecht. Het stijgend aantal oproepen kan evengoed wijzen op een betere bekendheid van hulplijn 1712 bij de burger”, aldus Van de Voorde.

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding: “Tijdens de coronacrisis is het belangrijk dat mensen met vragen over geweld bij laagdrempelige hulpverlening terecht kunnen. Als professionele hulplijn heeft 1712 een belangrijke opdracht bij de preventie van geweld en de zorg voor de betrokkenen van geweld. Om die reden heb ik beslist om 1712 een extra subsidie toe te kennen om de werking en capaciteit van de hulplijn tijdens deze crisis te versterken en gericht campagne te voeren zodat slachtoffers, omstaanders en daders van geweld aangespoord worden om de stap naar hulpverlening te zetten.”