Bedankt!

Vorige maand traden twee leden van onze Raad van Bestuur uit functie, Gilbert Van Houtven en André Jordens. Ze waren beide sinds begin jaren 80 al zeer geëngageerd lid van de Raad van Bestuur en de algemene vergadering van het CAW. En vanuit hun beroepservaring leverden ze een sterke bijdrage aan de professionalisering van onze werking.

Zelf kijken ze met voldoening terug op wat ze hebben kunnen realiseren vanuit hun lidmaatschap.

“De Raad van Bestuur werd stilaan een oudere groep waar verjonging nodig is. In dit kader is onze tijd gekomen om plaats te maken voor nieuwe leden. Uiteraard wensen wij de organisatie het allerbeste toe. We hebben er met heel ons hart vele jaren mogen aan meebouwen. In het welzijnsveld is het CAW een onmisbare pion en er liggen nog vele uitdagingen klaar. We kijken hiervoor met vertrouwen uit naar onze opvolgers.”

Gilbert Van Houten had als leidend ambtenaar bij de administratie sociaal cultureel werk een goede kijk op maatschappelijke problemen als armoede, milieu, maatschappijontwikkeling, opbouwwerk en de vredesbeweging. Deze expertise gaven hem de nodige inhoud en uitdaging voor zijn engagement en de verantwoordelijkheden die hij opnam.

Ook André Jordens heeft jarenlange ervaring in verschillende organisaties, waaronder ACW Regio Tienen, Kringwinkel Hageland, Hestia Broeders Alexianen, CM Leuven, Begeleid Wonen Tienen, en CGG Oost Brabant.

Beiden legden een hele weg af doorheen het welzijnslandschap, vertrekkend vanuit Tienen doorheen het Hageland om dan na de laatste fusie tussen CAW Hageland en CAW regio Leuven mee de huidige structuur van CAW Oost-Brabant uit te bouwen

De Raad van Bestuur is hen dankbaar voor hun waardevolle werk en de inzet die zeker mee heeft geleid tot de sterke organisatie die we nu zijn.