Beste burgemeester, wat gaat u doen aan de dak- en thuisloosheid in Gent?

Volgens een telling van drie jaar geleden waren er in Gent bijna 1.873 dak- en thuislozen, waaronder 401 kinderen. En elke dag komen er nieuwe daklozen bij. Ondertussen kondigde Stad Gent ook nog eens besparingen aan in de daklozenopvang (warme winteropvang). Hoe valt dat te rijmen? Tijd voor actie!

In de nacht van 28 op 29 juli sloegen middenveldorganisaties de handen in elkaar en brachten ze 1.873 krijttekeningen aan op Gentse straten en pleinen, als symbool voor het aantal daklozen in Gent. Een 70-tal vrijwilligers ging naarstig aan de slag met krijt en kreeg daarover vragen van omstaanders. Het resultaat? Al gauw tekenden zelfs meer mensen mee! Want ook de burgers zijn verontwaardigd over deze situatie.

Stad Gent reageert … flauwtjes

De actie met de krijttekeningen kreeg al gauw persaandacht. Journalisten zochten burgemeester en schepenen op voor hun reactie. Maar op de vraag ‘Wat gaan jullie doen aan de 1.873 dak- en thuislozen?’ was het antwoord ‘We gaan niet besparen’. Dat is hetzelfde als op de vraag ‘Hoe ga je een huis bouwen?’ antwoorden dat je het niet gaat afbreken. Zo’n reactie slaat op niets.

Dat het woon- en welzijnsbeleid op Vlaams en Federaal niveau wordt georganiseerd, dat weten we. Dat er op dat niveau bitter weinig gebeurt, dat weten we ook. Toch dragen de burgemeester en het college een verantwoordelijkheid voor het welzijn in hun stad. Om hen daar nogmaals op te wijzen, publiceerden CAW Oost-Vlaanderen, Een Hart voor Vluchtelingen, Gents Solidariteitsfonds en het Gentse middenveld samen een open brief.

Beste burgemeester, wat gaat u doen aan de dak- en thuisloosheid in Gent?

Stad Gent doet te weinig voor de dak- en thuislozen in de stad. En al zeker te weinig structureel. Te weinig om de sterke stijging van de dak- en thuisloosheidcijfers op te vangen. Daarom roepen we de Gentse burgers en sympathisanten op om ook hun verontwaardiging te uiten: vraag aan de burgemeester wat hij gaat doen aan de 1.873 dak- en thuislozen in Stad Gent.