Buurtkar ’t Kom Taf

In Aarschot ging buurtkar ‘’t Kom Taf’ van start, een outreachend armoedeproject in samenwerking met verschillende hulp en dienstverleners uit de regio.

De kar zorgt ervoor dat we hulp- en dienstverlening kunnen bieden op plaatsen waar mensen nood hebben, maar zelf niet de nodige stappen kunnen zetten. Een van de pijlers van dit aanbod is rechtendetectie, uitgaande van de vraag of mensen krijgen waar ze structureel en lokaal beroep kunnen op doen.

Hier maken we verbinding met een basisaanbod dat verzorgd wordt door de stadsdiensten, door het GBO (OCMW, DMW en CAW), door andere partners. Ook de voedselbedeling van Aarschot, Kommaraf, wordt hierbij betrokken.

We leggen verder verbinding met sleutelfiguren in wijken en buurten, om verborgen noden te kunnen ontdekken en actie op maat te organiseren. Een proefproject dat in 2021 verder wordt uitgewerkt, met de ambitie het te blijven continueren.

Collega Marika vertelt: “We zijn ondertussen goed gestart. De buurtkar is helemaal ingericht en we hebben intussen nauwe samenwerkingen opgebouwd. We gaan meerdere dagen per week op pad, afhankelijk van de signalen uit het hulpverleningsnetwerk. We bellen actief aan, spreken mensen aan op straat en stellen onze werking voor. Vaak kunnen de mensen die we aanspreken dan weer nieuwe kandidaten voor de buurtkar doorgeven.

We merken dat mensen vaak nood hebben aan hulp, maar er zelf niet geraken of dat de drempel naar hulpverleningsorganisaties nog te hoog is. Het voordeel wanneer je aan huis gaat, is dat je vanuit de thuissituatie belangrijke info meekrijgt en zo een vollediger beeld hebt van de situatie waarin mensen zich effectief bevinden.

Om de twee weken op donderdag brengen we, in samenwerking met Kommaraf, voedselpakketten rond bij de mensen die er zelf niet kunnen geraken. Ook met de bibliotheek werken we samen om boeken aan huis te laten bezorgen. Mensen kunnen in de buurtkar PMD-zakken kopen of een UiTPAS aan kansentarief wanneer ze daar recht op hebben.

Het zijn allemaal ideale openers om nieuwe cliënten aan te spreken en te pijlen naar hun hulpvragen.”

Contact

buurtkar@aarschot.be

Wout Plasmans  0492 64 90 72
Marika Ceulemans  0485 43 98 30