CAW Noord-West-Vlaanderen

Campagne tegen eenzaamheid

CAW Noord-West-Vlaanderen start een campagne tegen eenzaamheid naar lokale besturen. Het CAW ontwikkelde een inspiratiegids voor steden en gemeenten om preventief aan de slag te gaan met het thema eenzaamheid. De bedoeling van de campagne is het thema eenzaamheid bespreekbaar te maken, maar ook om het actief aan te pakken.

Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem

De CAW’s (Centra Algemeen Welzijnswerk) worden elke dag geconfronteerd met mensen die zich eenzaam voelen of al een lange tijd in sociaal isolement leven. Deze mensen worden door onze hulpverleners ondersteund en geholpen op verschillende levensdomeinen. Maar heel veel mensen vinden de weg naar hulp (nog) niet. Er is dus meer nodig om dat isolement te doorbreken.

Inspiratiegids voor steden en gemeenten

CAW Noord-West-Vlaanderen verspreidt een brochure naar steden en gemeenten in het werkingsgebied om een aantal handvatten aan te reiken waarmee ze preventief aan de slag kunnen gaan met het thema eenzaamheid.
De gids geeft wat duiding en actualiteit mee over het thema, belicht enkele good practices uit Vlaanderen en Nederland, zet een documentairefilm en een interview met Chris Mestdagh van Krachtnet in de kijker. Er wordt ook telkens aangegeven hoe men concreet aan de slag kan met de informatie.

Alle informatie is terug te vinden op onze pagina over eenzaamheid uitsluiten.