CAW Antwerpen

CAW en PSC slaan handen ineen voor jongeren op de vlucht

Sinds 1 januari kunnen alleenstaande jongeren tussen 17 en 21 jaar die gevlucht zijn, terecht bij het Protestants Sociaal Centrum (PSC). Zij voorzien jeugdwerking in de Lange Winkelstraat 5. Professionele hulpverleners van ons Adviescentrum Migratie (ACM), komen ter plaatse om informatie, advies of begeleiding te bieden. Achterliggend is ook ons JAC betrokken.

“Jonge nieuwkomers die alleen zijn, vormen een kwetsbare groep in onze stad. Hun papieren en verblijf zijn vaak een zorg, ze staan er meestal alleen voor en ervaren veel stress. Het is belangrijk dat zij ergens terecht kunnen voor ondersteuning, om te vermijden dat ze uit de boot vallen.” Aldus Eva Van de Poel van CAW Antwerpen.

Jonge nieuwkomers die alleen zijn, vormen een kwetsbare groep in onze stad

Nieuwe jongerenwerking

Het aanbod voor deze doelgroep werd jarenlang opgenomen door het ACM. Hun jongerenwerking verzorgde de inloop, deed de begeleiding en organiseerde activiteiten. Deze nieuwe Jongerenwerking is een nauwe samenwerkingsverband tussen PSC en ACM. De samenwerking met het JAC wordt nog verder uitgewerkt. Zo worden de jongeren op meerdere niveaus en multidisciplinair op weg geholpen in onze samenleving.

PSC verzorgt de jeugdwerking, CAW staat in voor de hulpverlening

Het PSC organiseert de jeugdwerking: een open inloop, verschillende activiteiten, uitstappen en kampen. In ieder geval een warme omgeving waar tijd wordt gemaakt voor een thee en een babbel.

Wanneer jongeren vragen hebben over hun verblijfsprocedure, hun toekomst of het dagelijks leven in België, geven medewerkers van het ACM hen daarover informatie en advies.