CAW in Veilige Huizen voor aanpak intrafamiliaal geweld

In Leuven, Halle, Kortrijk, Oostende en Gent zijn vijf extra Veilige Huizen geopend, waar slachtoffers van intrafamiliaal geweld terechtkunnen voor hulp en ondersteuning. Als CAW ijveren we voor de garantie van vlotte hulp bij conflicten en crisissen in gezinnen en relaties, wat ons een trotse partner maakt in de Veilige Huizen. In Antwerpen, Geel, Hasselt en Mechelen waren er eerder al ‘Family Justice Centra’, die vanaf nu ook Veilige Huizen zijn. 

In een Veilig Huis slaan welzijn, parket, politie en lokale besturen de handen in elkaar. De samenwerking tussen kernactoren leidt tot een betere ondersteuning van slachtoffers. De drempel tot hulp wordt verlaagd door de aanwezigheid van verschillende diensten op één centrale plek. De samenwerking laat ook toe om dossiers nauwer op te volgen en sterker in te zetten op preventie van geweld. Volgens minister van Justitie en Handhaving, Zuhal Demir, vormen we zo het ultieme wapen tegen geweld binnen het gezin.

CAW zet zich al jaren in tegen intrafamiliaal geweld

Om intrafamiliaal geweld effectief te stoppen, is hulpverlening cruciaal. Geweld binnen relaties gebeurt naar mannen en vrouwen en kan gaan om zowel verbale, fysieke, seksuele en economische agressie, bedreigingen of geweldplegingen. Dit geweld heeft niet alleen gevolgen voor het slachtoffer, maar ook voor de andere leden van het gezin. Geweld heeft ook altijd een impact op de kinderen. De gevolgen van getuige zijn van intrafamiliaal geweld, zijn dezelfde als van kindermishandeling.

CAW zet al jaren in op het voorkomen en de aanpak van intrafamiliaal geweld door hulp te bieden op het hele continuüm dat de aanpak van dit geweld vraagt. Van een luisterend oor, informatie en advies geven naar individuele of koppelbegeleidingen, scheidingsbemiddeling, residentiële opvang, in crisis of beveiligd, zoals in onze vluchthuizen, met of zonder contactherstel naar de andere ouder. Ons aanbod vertrekt vanuit respect voor de vraag en de nood van alle betrokkenen met veiligheid als belangrijke maatstaf. Tegelijk bieden we ondersteuning bij alle levensdomeinen die de draagkracht van gezinnen onderuithaalt en zo het risico op geweld verhogen.

Preventieve aanpak

CAW streeft daarom naar preventieve en vroeg interveniërende hulpverlening om zwaarder geweld en de nood aan meer ingrijpende hulp te voorkomen. Dat vereist een aanklampende en proactieve aanpak. Zo bieden onze medewerkers van Slachtofferhulp emotionele ondersteuning, juridische informatie en praktische ondersteuning en zijn ze een wegwijzer naar andere mensen en diensten.

Vermoeden van geweld? Neem contact met CAW of Hulplijn 1712

We blijven ook ijveren dat iedereen die een vermoeden heeft of op de hoogte is van geweld in een gezin de stap naar hulpverlening durft te zetten. Soms heb je het gevoel dat iets niet pluis is, maar weet je niet zeker of er sprake is van intrafamiliaal geweld. Want wie in zo’n situatie zit, praat er meestal niet uit zichzelf over. Vaak zijn mensen bang, schamen ze zich of voelen zich schuldig. Het is normaal dat jij als professional of omstaander dan twijfelt. Maar als je gevoel klopt, kan jij wel een verschil maken.

Praat erover, vraag professioneel advies en verwijs door.  Of raadpleeg onze instructievideo’s die jou helpen om familiaal geweld te herkennen en mensen toe te leiden naar het hulpverleningsaanbod van CAW. Zo vinden slachtoffers en omstaanders een professioneel luisterend oor bij de Vertrouwenscentra Kindermishandeling en bij CAW-medewerkers via de hulplijn 1712. Je kan ook doorverwijzen naar CAW, bereikbaar op het gratis nummer 0800 13 500. Mensen met een hulpvraag kunnen ook mailen of chatten. Het CAW biedt hulp, ook wanneer de politie al betrokken is.

Meer weten?