CAW Oost-Brabant

CAW Oost-Brabant verzet bergen

Alweer presenteren we een jaarverslag. Alweer vertellen we over wat we het voorbije jaar waarmaakten. En alweer geven we aan waar we, al dan niet in samenwerking met anderen, het verschil maakten.

Op die manier lijkt het CAW-werk wel een perpetuum mobile: er staat geen kalender op hulpvragen, er is geen seizoen dat de maat van de nood bepaalt. Elk jaarverslag is het resultaat van 365 aan elkaar geregen dagen werk, op hun beurt door een nieuwe reeks van 365 gevolgd.

Zo kregen we in 2018 ruim 9000 hulpvragen in onthaal. 5400 daarvan beantwoordden we door reeds in die onthaalfase met hulpvragers een traject af te leggen. De belangrijkste vragen en problemen waarmee mensen bij ons aankloppen zijn psychisch onwelbevinden, een scheidingssituatie, vraag naar tijdelijke opvang, nood aan administratieve ondersteuning, problemen in de ouder-kindrelatie, een moeilijke partnerrelatie en partnergeweld, gezinshereniging bij migratie en stress en draagkracht. Ruim 22% van de hulpvragers zijn tussen 12 en 25 jaar. Bijna 40% van de mensen die een beroep doen op het CAW zijn niet van Belgische origine.

Na de onthaalfase startten we 1600 begeleidingen op. Dit laatste deden we met individuele hulpvragers, koppels en gezinnen. De meeste begeleidingen betroffen psychosociale ondersteuning, preventie van uithuiszetting, woonbegeleiding en het werken aan een omgangsregeling in de bezoekruimte.

Eveneens in 2018 draaiden onze basiswerkingen op volle toeren. De inloopcentra werden druk bezocht, de Winteropvang bewees alweer zijn dienst met 1257 overnachtingen voor maar liefst 63 personen. Onze straathoekwerker bereikte 110 daklozen en 553 mensen maakten gebruik van het Woonanker waarvan 246 onder hen zo een nieuwe woonst vonden. OverKop Tienen blies haar eerste kaarsje uit en 586 jongeren bliezen al mee. Tot slot kwamen 328 gezinnen hun inkopen doen in de sociale kruidenier en telt onze Belgian Homeless voetbalploeg 35 trouwe spelers.

De energie die onze medewerkers dag in dag uit investeren in hun kwetsbare medemens, is gigantisch. En te gemakkelijk vanzelfsprekend. Om die energie op te brengen, helpt het te weten dat er ook structureel wordt gewerkt aan een inclusieve samenleving. Na 26 mei krijgen beleidsmakers weer de kans om een sterk woon-, armoede- en inclusief welzijns- en gezondheidsbeleid te voeren. Zij kunnen het ritme van die perpetuum mobile mee veranderen.

Als CAW werken we hier graag aan mee, vanuit het geloof in mensen. We beantwoorden zo goed mogelijk alle hulpvragen, we signaleren waar we structurele noden en tekorten zien, we zetten het welzijn van ieder mens mee op de kaart, we gaan actief intersectorale samenwerkingsverbanden aan én we werken mee aan duurzame oplossingen.

In die zin is ons jaarverslag slechts een tip van de sluier. Maar samen met alle vorige en alle volgende edities … verleggen we meer dan een steen. We verzetten bergen!