CAW Oost-Vlaanderen brengt Internationale Dag van de Rechten van het Kind onder de aandacht

Op maandag 20 november is het de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Ook ons CAW wil voortaan deze dag jaarlijks in de schijnwerpers plaatsen.

De implementatie van de kindreflex in al onze werkzaamheden en de inzichten die we hebben verworven vanuit onze ervaringen, hebben ons geleerd dat we alert moeten zijn voor de impact van problemen die ouders ervaren op het welzijn van hun kinderen. Onze medewerkers dragen bij aan het integreren van het perspectief van het kind in de verhalen van volwassen hulpvragers, die ook ouder(s) zijn. Het verhaal en de belevingswereld van kinderen en jongeren krijgen nu een prominente plaats binnen onze vindplaatsen, onthaal- en begeleidingscontext, zodat geen enkel kind meer onopgemerkt blijft.

Op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind zullen we onze CAW-huizen voorzien van banners en bijbehorende affiches om aan de buitenwereld te laten zien dat CAW Oost-Vlaanderen zich inzet voor het welzijn van het kind. Daarnaast ontvangt elk CAW-huis materiaal over kinderrechten, op maat gemaakt voor zowel kinderen als jongeren.

Bovenal blijven we onze medewerkers wijzen op de toepassing van de kindreflex in al hun werkzaamheden. Onder meer door hen op te leiden in het bevragen van het welzijn van kinderen bij ouders en het doorlopen van een stappenplan rond de veiligheid van kinderen.

Meer weten?

  • Info over de Internationale Dag van de Rechten van het Kind: klik hier.
  • Info over de kindreflex: klik hier.