CAW-punt Liedekerke

Het lokaal bestuur van Liedekerke werkt al enkele jaren nauw samen met het CAW.

Stephanie, hulpverlener in het volwassenenteam van Asse (ELZ Amalo), gaat wekelijks naar het sociaal huis in Liedekerke om daar cliënten van het Sociaal Huis te helpen. Maatschappelijk werkers van het sociaal huis verwijzen cliënten door wanneer er meer nood is aan psychosociale hulp.

Sanne Bronselaer, diensthoofd sociale zaken Sociaal Huis Liedekerke, vertelt waarom die samenwerking zo belangrijk is.

“Als Sociaal huis werken wij al vele jaren goed samen met CAW Halle – Vilvoorde. Het CAW is voor veel van onze kwetsbare cliënten een belangrijke extra hulpverleningspartner die een verschil maakt in hun leven en versterkend werkt. Vooral het outreachende, aanklampende maatwerk op tempo van de cliënt met oog voor alle levensdomeinen en de brede context en de warme toeleiding naar aanvullende hulp – en dienstverlening, biedt een antwoord op een sterke maatschappelijke behoefte.”

(Lees verder onder de foto’s)

SanneLiedekerke

Sanne Bronselaer

diensthoofd sociale zaken Sociaal Huis Liedekerke

Stephanie

Stephanie Nieuwborg

hulpverlener volwassenenwerking Asse / Liedekerke

Sanne gaat verder: “We merkten dat de afstand tot de vestiging in Asse de toeleiding van kwetsbare cliënten bemoeilijkte of onmogelijk maakte. We waren dan ook zeer verheugd wanneer we tijdens de Coronacrisis extra middelen ter beschikking kregen waarmee we voor de eerste maal een wekelijkse CAW – zitdag konden organiseren. De zitdag droeg bij tot een nog betere kennis van elkaars werking en bijgevolg betere toeleiding en een sterkere afstemming in gemeenschappelijke dossiers. Daarnaast vinden ook jaarlijks 20 extra kwetsbare cliënten de weg naar het CAW waar dit voor de wekelijkse zitdag niet zo was. De nabijheid zorgt ook voor toegenomen zichtbaarheid en kennis van het CAW en hun werking bij andere lokale partners, interne diensten en ons eigen beleid. Al deze redenen overtuigden ons om na het wegvallen van de extra Coronamiddelen de samenwerking verder te zetten.”

Stephanie Nieuwborg, hulpverlener volwassenenwerking Asse (ELZ Amalo) licht de aangeboden hulpverlening toe. “Het gaat vaak om multiproblem hulpvragen, dat wil zeggen dat de cliënt op meerdere levensdomeinen ondersteuning kan gebruiken. Aangezien we op het CAW allemaal generalistische specialisten zijn, neem ik de veel trajecten zelf op. Dit gaat over thema’s als je niet goed in je vel voelen, stress maar ook vragen over opvoeding. Voor bepaalde thema’s werk ik met een collega via een duo-begeleiding. Dat is zo voor bv het thema wonen. Ik help de cliënt met algemeen welzijn en persoonlijke en psychische problemen, en mijn collega woonbegeleider gaat langs op huisbezoek om de woonvragen aan te pakken.”