CAW Antwerpen lanceert 7 CAW huizen

Het is belangrijk dat mensen met welzijnsvragen of bezorgdheden dichtbij terecht kunnen. Afstand is een obstakel om hulp te zoeken. Natuurlijk kunnen zij ons nu al bellen (0800 13 500), mailen (onthaal@cawantwerpen.be) of chatten. Maar sommigen geven de voorkeur aan fysiek langskomen. Daarom herschikken we ons aanbod, zodat er in elke eerstelijnszone een plek is waar mensen makkelijk terecht kunnen. We lanceren de CAW Huizen. Zeven locaties waar de deuren open staan voor mensen in kwetsbare situaties en vanwaar ons CAW-aanbod zich ontsluit. Dichtbij. Dus nooit ver weg.

De hervorming van ons aanbod

In het kader van het lokaal sociaal beleid en het geïntegreerd breed onthaal (GBO), spreidt CAW Antwerpen haar aanbod over de zeven eerstelijnszones. Zo realiseren we een betere afstemming op de welzijnsnoden in ons hele werkingsgebied. Naast onze telefonische en digitale beschikbaarheid, openen in 2021 en 2022 zeven CAW huizen de deuren. Zo voorzien we in elk van de zeven eerstelijnszones een fysieke toegangspoort, waar iedereen terecht kan met welzijnsvragen. Achter die poort ontsluit zich ons divers CAW aanbod.

Ook voor jongeren

Voor jongeren tussen 12 en 25 heeft het CAW een specifiek onthaal: het JAC (Jongeren Advies Centrum). In de stad Antwerpen kunnen jongeren daar terecht, midden in het centrum. Voor de eerstelijnszones buiten de stad, kunnen jongeren binnenkort ook naar het CAW huis. JAC medewerkers komen ter plaatse, zodat jongeren er terechtkunnen met al hun vragen en kopzorgen.

Waar vind ik die CAW huizen?

Er is een CAW huis in elke eerstelijnszone van ons werkingsgebied. Zeven in totaal. Er zijn ook nog drie antennepunten. Op deze pagina vind je er alles over.