CAW's helpen jaarlijks 5.000 slachtoffers van partnergeweld

In België zijn in 2018 46.132 aangiften van familiaal geweld gedaan (1). In de 11 CAW’s kregen 5.063 cliënten een hulpverleningsaanbod m.b.t. familiaal geweld. In 1.469 casussen werd een intensieve ambulante begeleiding gegeven en voor 473 betrof het een residentiële begeleiding.

Dit is slechts het topje van de ijsberg gezien partnergeweld niet altijd aangegeven wordt. Het CAW levert mee inspanningen om het taboe op partnergeweld te doorbreken, het thema bespreekbaar te maken en in een passend hulpverleningsaanbod te voorzien.

Men ziet in de media vaak berichten over extreme gevallen van partnergeweld, maar dit weerspiegelt de realiteit niet. Door die extremen te zien, denken mensen misschien dat hun situatie ‘niet ernstig genoeg’ is en dit maakt preventief werken moeilijk. Een genuanceerde beeldvorming over partnergeweld is hier op zijn plaats om de hulpverlening mogelijk te maken voor de grootste groep waar situationeel partnergeweld voorvalt. Niet polariseren tussen dader en slachtoffer, maar zoeken naar een hulpverleningsaanbod dat beiden aanspreekt (en motiveert) met voor beiden erkenning van het probleem waarmee geworsteld wordt. Het CAW weet uit ervaring dat het koppel wil dat het partnergeweld stopt maar vaak de relatie niet. Femke den Hollander, hulpverlener in CAW Noord-West-Vlaanderen: “ De meeste mensen zien elkaar echt oprecht graag. Maar dan komt er geweld voor in relaties en voelen koppels zich onmachtig om uit die spiraal te geraken. Dan moet je stappen zetten en iemand in vertrouwen nemen.”

Wat doet het CAW rond familiaal geweld?

Het aanbod van het CAW gaat van preventie en een continuüm van minder tot zeer ingrijpende hulp. Aan de ene kant zijn er de preventieve acties en infosessies en is er 1712, de telefonische hulplijn voor iedereen met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Aan de andere kant bestaan er vluchthuizen waar vrouwen² en kinderen terecht kunnen, die omwille van familiaal geweld nood hebben aan een geheim adres en een veilige plek.

Veel CAW’s grijpen de Internationale dag tegen Geweld op Vrouwen aan om het thema extra onder de aandacht te brengen. Zo delen ze in West-Vlaanderen 3.000 suikerhartjes uit op straat, aan stations en op markten. De boodschap die ze met de hartjes willen brengen is dat liefde geweld niet uitsluit.

In sommige situaties van fysiek, psychisch en seksueel geweld biedt traditionele hulpverlening echter geen soelaas voor slachtoffers van familiaal geweld en is er nood aan samenwerking en innovatie. Vanessa Huybrechts (hulpverlener CAW Halle-Vilvoorde) zegt: “Zo zetten wij in het arrondissement Halle-Vilvoorde in op ‘de ketenaanpak intrafamiliaal geweld’, een samenwerkingsverband tussen de lokale politie, het lokale parket en het CAW. Wij willen onze cliënten in uitzichtloze situaties een nieuw perspectief bieden via minimale maatregelen”.

Wat is er nodig?

Slachtoffers van partnergeweld moeten durven spreken. Met familie of vrienden, met de huisarts, of met een CAW-hulpverlener. Slachtoffers kunnen anoniem terecht bij 1712, het telefoonnummer bij vragen over geweld, voor advies op maat rond hulpverlening of kunnen chatten. Via de chat kom je bij een hulpverlener terecht als je het moeilijk hebt om erover te praten. Soms gaat chatten gemakkelijker.
De aanpak van partnergeweld vraagt een hulpverleningsaanbod dat preventief en snel inzetbaar is en bij hoog oplopende conflicten kan aangeboden worden. Samenwerking met en doorverwijzing van politiediensten, OCMW’s, medische sector, thuiszorgdiensten, … naar de CAW-hulpverlening dragen daartoe bij.

www.caw.be – telefonische hulpverlening 0800 13 500
www.1712.be telefonische hulp, consult en advies 1712