Cultuursensitief werken via Mind-Spring

Doelgroep: sociaal werkers van de Oost-Vlaamse OCMW’s die nieuwkomers/vluchtelingen ondersteunen.

Algemeen doel: Hulpverleners de nodige kennis aanreiken om vanuit een cultuursensitieve benadering de psychosociale problemen van vluchtelingen te (h)erkennen, samen met hen de hulpvraag te formuleren en hen toe te leiden naar een passende hulpverlening zodat integreren in de samenleving mogelijk is.

Aanbod: In het kader van dit project biedt het CAW O-VL tussen oktober 2018 en december 2019 een opleidings- en ondersteuningstraject van drie modules aan voor sociaal werkers van Oost-Vlaamse OCMW’s.

We vertrekken bij de uitbouw van de modules vanuit onze eigen expertise Mind-Spring. Daarnaast betrekken we experts Prof. Dr. Ilse Derluyn, Prof. Dr. Lucia de Haene en Dr. Sofie Vindevogel die theoretische modellen en kaders aanbieden mbt de psychosociale begeleiding van vluchtelingen.
Cultuursensitieve zorg loopt als een rode draad doorheen de verschillende modules.

Voor meer info : zie bijlage

Download: AankondigingCAWprojectAMIF