De cliënt en de schuldhulpverlening

Zo’n 80-tal deelnemers zakte op vrijdag 21 juni af naar het Provinciehuis in Leuven voor de zesde editie van de dialoogtafel van BudgetInZicht Oost-Brabant. Thema van de dag: ‘De cliënt en de schuldhulpverlening.’

“Steeds meer mensen worden geconfronteerd met schuldenoverlast. Voor de hulpverlening zijn niet alleen het aantal dossiers, maar ook de complexiteit ervan fors gestegen,” vertelt Mikâil Ilgazoglu, Coördinator van BudgetInZicht Oost-Brabant (BIZ).

Zoveel mogelijk praktijk

BudgetInZicht bestaat sinds 2012 in heel Vlaanderen dankzij de financiering van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het is een samenwerkingsverband tussen OCMW’s, het CAW en Verenigingen tegen Armoede waarbij gewerkt wordt rond kwaliteitsvolle schuldhulpverlening, lerende netwerken en preventie.

“De voorbije jaren hebben we een zo praktijkgericht mogelijke invulling gegeven aan de strategische doelstellingen die werden vooropgesteld door de overheid. We zetten zo onder andere in op een cursus duurzaam budgetmanagement ‘Geld Telt’, een lessenreeks gericht aan cliënten van OCMW en CAW die een intensief traject schuldhulpverlening achter de rug hebben of aan het afronden zijn. Ook is er individuele nazorg voor dezelfde cliënten.

Dialoogtafel

Intussen hebben we de zesde editie van onze dialoogtafel achter de rug. Daarin brengen we de verschillende actoren samen die werken in het landschap van budget- en schuldhulpverlening om van elkaar te leren en ruimte te scheppen voor wederzijdse inspiratie.”

In het verleden waren advocaat-schuldbemiddelaars, schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en magistraten de centrale gasten. Dit jaar kwamen cliënten aan het woord en brachten zij hun verhaal achter het verhaal.

Een plenaire uiteenzetting door Nele Peeters, onderzoeker van Cebud, werd gevolgd door verschillende workshops in kleine groepjes van advocaten, hulpverleners en gerechtsdeurwaarders.

Intensief traject

Bart Schoovaerts van Vormingplus Oost-Brabant zorgde voor een intensief traject met enkele cliënten, zodat zij hun ervaringen konden delen.

“Schuld heeft een hele negatieve connotatie. In dit geval gaat het over een financiële schuld, niet over een schuldig persoon. Maar doorheen het proces heb ik gemerkt dat mensen vaak het gevoel hebben dat ze bekeken worden als een ‘schuldig’ persoon. Dat er weinig begrip is voor de omstandigheden die maken dat ze in deze situatie zijn terechtgekomen. Zowel vanuit hun omgeving, maar vooral ook door (schuld)hulpverleners, advocaten, gerechtsdeurwaarders. Vaak start het verhaal bij een (v)echtscheiding. Ziekte speelt ook een rol met grote impact. Ik besef dat het ook mij morgen zou kunnen overkomen.”

Lessen voor de toekomst

Door in dialoog te gaan rond deze verhalen hoopt BIZ de budget- en schuldhulpverlening verder vorm te geven met extra aandacht voor de belevingswereld van de cliënt. Met de gegeven aandachtspunten zal BIZ de komende jaren verder werken aan menswaardige hulpverlening in samenwerking met de partners.

Mikâil Ilgazoglu : “De ervaringen van cliënten hebben de deelnemers aangegrepen en verschillende professionals zijn opnieuw blijven stilstaan bij het feit dat ze ondanks de mogelijke drukte van het dagdagelijks werk voldoende aandacht moeten besteden aan het verhaal van mensen. Ten slotte bleek dat cliënten maar al te goed beseffen dat de hulpverlener of advocaat niet alles kan oplossen, maar dat zij voornamelijk erkenning zoeken voor hun ervaringen en willen voelen dat er geprobeerd wordt om het beter te maken voor hen.”