De Kindreflex in CAW Oost-Brabant

In een ideale wereld krijgt elk kind de maximale kansen om zich te ontplooien in al zijn of haar talenten en mogelijkheden, gesteund en gestimuleerd door aanwezige, liefhebbende ouders die uit een gelijkaardig veilig geborgen nest komen en zich op hun beurt omringd voelen door een breed steunend netwerk.

In een ideale wereld zijn er kansen te over en komt elk kind in de wereld als een nieuwe kans. Een kans om de wereld te laten genieten, groeien en nog beter te maken door zijn of haar talenten.

Helaas leven we niet in die ideale wereld…niet elk kind krijgt of start met dezelfde kansen. Er zijn er zelfs die opgroeien in kansarmoede en dat doet iets met een kinderbrein.

Je hebt er ook die opgroeien in gezinnen waar er geweld is en dat doet ook iets met de groeikansen van kinderen. Niet elke opgroeisituatie bezorgt kinderen de ideale ontwikkelingskansen. Net zoals niet elke ouder de kans krijgt om de ouder te zijn die hij of zij gedroomd had te zijn omwille van allerlei redenen: financiële en materiële zorgen, moeilijke partnerrelatie, al dan niet geërfde psychische kwetsbaarheid, een beperkt netwerk…

Ouderschap is niet iets om te verbloemen.

Op zijn mooist is het één van de meest levensvervullende ervaringen in een mensenleven. Evengoed is het keihard werken, elke dag én nacht ongeacht jezelf, je omgeving, de omstandigheden… Je kan een kind namelijk niet uitzetten als het even niet past. Gelukkig niet. Maar moet ouderschap alleen gedragen worden? Er bestaan niet voor niets uitspraken als: ‘It takes a village to raise a child.’

Al te vaak ploeteren ouders verder in stresserende, belastende en haast onmogelijke omstandigheden zonder dat iemand hen vraagt hoe ze dat ook nog gebolwerkt krijgen als ouder… en in de woonkamer van dat huis, sleuren de kinderen zich ook maar voort van dag tot dag. Want aan hen wordt al helemaal niet gevraagd wat ze ervan vinden. Kinderen, zeker zo tot de leeftijd van ongeveer 12, vragen zich niet af of wat hen overkomt allemaal wel ok is. Voor hen is het gewoon zo, de realtiteit van de dag.

Het is aan ons als omgeving, familie, vrienden, leerkrachten, hulpverleners en maatschappij om er te zijn voor kinderen én hun ouders zodat we de kansen kunnen waarborgen waardoor kinderen zich veilig kunnen ontplooien tot het ware cadeau dat ze zijn voor de wereld.

Dit jaar maken we daarom in CAW Oost-Brabant werk van de kindreflex.

De kindreflex is een stappenplan met als bedoeling hulpverleners te stimuleren om met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap. Ouders krijgen de kans om in alle vrijheid over de kinderen en hun bezorgdheden te praten. Waar nodig ondersteunen hulpverleners de ouders in hun rol als moeder of vader.  De kindreflex helpt hulpverleners daarboven ook om verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen. Samen met de kinderwerkers integreren we de kindreflex op een gepaste manier in elke werkvorm zodat elke ouder-hulpvrager zich ook gezien en ondersteund voelt in zijn of haar ouderschap.