CAW Oost-Brabant

De oplossing voor een hulpvraag is geen wiskunde,

CAW biedt eerstelijnshulp aan mensen met welzijnsvragen en problemen: advies, info, lang of kortdurende begeleidingen met of zonder opvang. Sommige vragen raken opgelost in enkele gesprekken, andere hebben een langer traject nodig: de hulp die wij bieden is steeds afgestemd op de concrete individuele nood.

maar de hulp moet wel zo juist mogelijk zijn,

Die hulp-op-maat is een streven dat wij voorop stellen. Omdat elke mens anders is, in een andere context leeft, een andere levensgeschiedenis heeft. Het antwoord dat wij bieden is dus steeds zo goed mogelijk hierop afgestemd. Er is geen kant-en-klaar recept om mensen te helpen. Om die hulp-op-maat te kunnen bieden, investeren wij in een doorgedreven professionalisering van onze hulpverleners, in goede ondersteuning van onze vrijwilligers, in voortdurende innovatie van ons aanbod, in goed onderbouwde netwerken en efficiënte samenwerkingsverbanden met partners.

Want dat is nodig, willen we blijven doen wat we moeten doen: het welzijn van mensen versterken.

afgestemd op de actuele noden in de samenleving,

Het aantal vragen dat CAW krijgt, stijgt jaarlijks. En dat aantal stijgt elk jaar. Ook de complexiteit van de problematieken stijgt. Maatschappelijke thema’s die steeds meer aandacht vragen zijn familiaal geweld, kindermishandeling, misbruik en grensoverschrijdend gedrag.

Daarom is enkele jaren geleden de hulplijn 1712 opgericht. Een initiatief van de Vlaamse Overheid voor burgers die een vraag of melding hebben over geweld of misbruik. Dat kan gaan over partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmisbehandeling, pesten, geweld in gezagsrelaties… Die hulplijn is gratis en anoniem. Vermoedens en meldingen van geweld worden er discreet behandeld door hulpverleners van het Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling (VK) en van het CAW.

en waar de vraag stijgt moet ook het aanbod uitgebreid worden

Door het groeiend aantal vragen m.b.t. familiaal geweld en misbruik stelde de overheid de uitdrukkelijke vraag naar een chataanbod en uitbreiding van openingsuren voor de hulplijn 1712. Een uitdaging die alle betrokken partners nauw aan het hart ligt.

CAW Oost-Brabant en het VK Vlaams-Brabant nemen het voortouw hierin. Al vanaf aanvang zetten zij in op een doorgedreven samenwerking en integratie van de medewerkers tot één 1712-team. Dit leidde tot een versmelting van de onthaalexpertise met de sterke inhoudelijke thematische kennis. In antwoord op de vraag naar uitbreiding van het aanbod werkten CAW Oost-Brabant en VK Vlaams-Brabant een nieuw voorstel uit waarbij de vraagverheldering, empowerment, informatie, advies en gerichte (waar mogelijk naadloze) doorverwijzing centraal in het hulpaanbod blijven staan. Ook in de toekomst.

1712 is telefonisch, via e-mail en chat bereikbaar. Op die manier vinden zowel volwassenen als kinderen en jongeren makkelijker de weg naar 1712.

Kortom: 1712 is bereikbaar:

  • Telefonisch en per email: elke dag werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur
  • Online (chat): van maandag t/m donderdag tussen 17.00 en 19.00 uur.

Meer via www.1712.be