CAW Oost-Vlaanderen

De Warmste Week | Kruip je heel even in je pen?

Iedereen heeft het de afgelopen maanden wel eens zeer lastig gehad met de beperkingen door het coronavirus. In de gevangenissen zijn die inperkingen extra voelbaar en staat deze periode zowat gelijk aan een lockdown in het kwadraat. Gedetineerden konden wekenlang geen bezoek ontvangen en de activiteiten staan er op een zeer laag pitje. Gedetineerden en gevangenispersoneel kunnen dus een hart onder de riem gebruiken. En daar kan jij – in deze Warmste Week-periode – aan mee helpen!

Stuur een boodschap en maak het verschil
We lanceren namelijk een oproep om online boodschappen te sturen naar gedetineerden en personeelsleden in de vier Oost-Vlaamse gevangenissen (Beveren, Dendermonde, Gent en Oudenaarde). Neem een paar minuutjes de tijd, vul dit eenvoudige formulier in en maak het verschil voor iemand in de gevangenis. “Wij zorgen ervoor dat jouw boodschap op de juiste plek terechtkomt. Elk gebaar telt en is meer dan welkom”, vertelt Liesbet Van Damme, teambegeleidster van onze hulpverleners in de gevangenissen.

Gemis en “huidhonger”
Al enkele maanden moeten gedetineerden namelijk hun partner, kinderen, familie en vrienden missen. Een hele poos hebben gedetineerden uit voorzorg geen bezoek mogen ontvangen. Vandaag kunnen ze opnieuw één bezoeker zien, maar kinderen jonger dan 16 jaar zijn nog steeds niet toegelaten. Het kinderbezoek en ongestoord bezoek blijven opgeschort.
“Bovendien mogen gedetineerden hun bezoekers nog steeds niet aanraken. Alles verloopt aan tafel en achter plexiglas. Geen knuffelcontact voor hen dus. En die ‘huidhonger’ heeft een grote impact”, weet Liesbet Van Damme. “Gedetineerden appreciëren het heel erg dat ze nu digitaal contact kunnen hebben met hun naasten. Maar dat kan een echt bezoek nooit vervangen, dat ondervinden jij en ik ook aan den lijve. In de gevangenissen merken we weliswaar nog steeds veel solidariteit op; ‘binnen of buiten, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje’, horen we geregeld. Een klein gebaar zoals een boodschap van buiten de gevangenis, zal hoe dan ook enorm veel deugd doen.”

Spanningen
“Af en toe lopen de spanningen wel eens op, in de ene gevangenis wat meer dan in de andere. Maar dat ligt ook aan problematieken die al langer spelen, zoals de overbevolking”, aldus Liesbet Van Damme.
Ook voor het gevangenispersoneel waren en blijven het dus uitzonderlijke tijden. “Tijdens de eerste coronagolf konden diensten zoals de onze niet meer ter plaatse ondersteunen. Het personeel kreeg dus heel wat extra vragen. Nu we opnieuw ter plaatse gesprekken kunnen voeren, ligt de druk lager, horen we. Maar het personeel verdient zeker ook wat extra steun. Denk dus ook eens aan hen als je een boodschap instuurt.” (knipoogt)

Hulp blijven bieden
Vanuit CAW Oost-Vlaanderen zijn we tijdens de coronaperiode hulp blijven bieden aan gedetineerden in de vier Oost-Vlaamse gevangenissen. (Wist je trouwens dat we zeventig procent van alle gedetineerden in de Oost-Vlaamse gevangenissen bereiken?) Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar deden we dat vanop afstand. Met de nodige voorzorgsmaatregelen en in beperktere mate kunnen we nu ook weer ter plaatse gedetineerden begeleiden. De nieuwe 0800-lijn die we in maart opstartten, blijft eveneens open. Gedetineerden kunnen op die gratis lijn terecht met allerlei vragen of bekommernissen. Elke maand lopen er gemiddeld zo’n 900 oproepen binnen op de lijn, met een flinke piek van niet minder dan 1.900 oproepen in april.