De woonzaak: voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid

Enig idee hoeveel gezinnen op de wachtlijst staan voor een geschikte sociale woning? Hoeveel huurwoningen op de private markt kwalitatief onvoldoende scoren? De cijfers doen duizelen. Hoog tijd om hier een zaak van te maken: de Woonzaak!

Volg je even mee?

  • Meer dan 170.000 gezinnen staan op de wachtlijst voor een geschikte sociale woning.
  • De kwaliteit van 45 % van de huurwoningen op de private markt is ontoereikend.
  • 52 % van de private huurders geeft meer dan een derde van hun inkomen uit aan wonen.
  • Twee op drie van hen houdt onvoldoende geld over om menswaardig te kunnen leven.

Als dit geen signalen zijn? ‘We moeten over dat grondrecht kunnen spreken,’ zegt Frank Vandepitte. Hij kent de materie door en door, als Teamcoach Wonen bij Saamo Gent.

Klacht bij Straatsburg

‘We — dat zijn een veertigtal middenveldorganisaties die rond wonen samenwerken — hebben in december vorig jaar een klacht neergelegd bij het Europees Comité voor Sociale Rechten in Straatsburg. Dat is niet uit de lucht komen vallen. Al jaren blijft het probleem aanslepen. We hebben in heel Vlaanderen een toer gedaan en we hebben een inventaris gemaakt van alle klachten en problemen. Daaruit is deze klacht voortgekomen.

Met die klacht — en hopelijk een uitspraak in ons voordeel — willen we vooral bereiken dat de overheid het probleem niet meer naast zich neerlegt. In andere landen heeft zo’n procedure al gewerkt. De politieke instanties kijken daarom een beetje met argwaan naar onze acties. Maar daar gaat het ons niet om, we willen oplossingen.

En daarom brengen we het probleem constant onder de aandacht. Zo organiseren we hier in Oost-Vlaanderen maandelijks op vrijdagavond een actie onder de Gentse Stadshal rond dat recht op wonen. In juni is het onderwerp recht op sociale huisvesting, in juli grond in overheidshanden, in september alternatieve woonvormen.

Ook het CAW kent het probleem van discriminatie op de huurmarkt of de woonproblemen voor daklozen of jongeren maar al te goed. Maar ook zij kan vaak geen oplossing bieden. Ze nemen eigen initiatieven, maar zijn ook mee initiatiefnemer voor de Woonzaak. Als Straatsburg doet wat we hopen dat het doet, kunnen we hopelijk allemaal wat stappen vooruit zetten.’

Meer weten over De Woonzaak

Meer over De Woonzaak vind je op www.woonzaak.be. Je kan daar ook de petitie digitaal ondertekenen.

Dit artikel verscheen in Magis

Dit artikel verscheen ook in Magis, het magazine van CAW Oost-Vlaanderen (jaargang 9, nr. 2, apr-mei-jun 2022). Blijf op de hoogte: schrijf je in en ontvang Magis in je brievenbus of digitaal.