Digitale toegankelijkheid beïnvloedt levens. CAW is partner van Telenet Essential Internet

Vier op de tien Belgen lopen nog steeds kans op digitale uitsluiting. Dat blijkt uit de Barometer Digitale Inclusie, die de evolutie van digitale ongelijkheden in ons land opvolgt.

Als partner van Telenet Essential Internet werken we aan digitale toegankelijkheid.

Ook heel wat mensen die bij CAW aankloppen hebben geen toegang tot internet en ervaren zo problemen op het vlak van solliciteren, vervoer, sociale rechten en sociale contacten. Christian Willem, Katleen Brusten van Team Wonen Stad van CAW Antwerpen en Wouter Torfs vertellen in dit filmpje wat dat precies betekent.

Want de toenemende digitalisering van onze samenleving brengt veel kansen met zich mee, maar houdt ook een groot risico in, namelijk dat mensen zonder digitale vaardigheden op een zijspoor belanden. Digitale toegankelijkheid beïnvloedt levens.

Om deze video te kunnen bekijken, moet je cookies aanvaarden.

Ook de Barometer Digitale inclusie van de Koning Boudewijnstichting stelt dat de steeds snellere digitalisering van onze samenleving niet gepaard gaat met een evenredige toename van de digitale vaardigheden.

Nog een paar vaststellingen:

* Een kwart van de mensen die leven in een huishouden met maandelijks minder dan 1.400 euro, heeft enkel een smartphone om online te gaan. Dit maakt het voor hen moeilijker om administratie te doen of een sollicitatiebrief te schrijven.
* Het is een mythe dat alle jongeren digital natives zijn. De digitale vaardigheden van ruim de helft van de laaggeschoolde jongeren zijn slecht, tegenover 10 procent bij hun hooggeschoolde leeftijdsgenoten. In vergelijking met de vorige barometer is die kloof meer dan verdubbeld.
* De digitale wereld is en blijft voor veel personen ontoegankelijk, zeker voor wie zich in een sociaal, economisch en cultureel kwetsbare positie bevindt.
* Er moet meer aandacht zijn voor face-to-face- of telefonische contacten.

Toegankelijkheid en vlot bereikbare hulp is aan van de speerpunten in ons memorandum.

Meer weten?