ELZ Druivenstreek uit de startblokken

Donderdag 13 februari, werd de Eerstelijnszone Druivenstreek officieel opgericht. De statuten werden reeds eerder goedgekeurd, maar donderdag kon de voorlopige zorgraad ook het eerste beleidsplan (2020-2022) afkloppen. Een eerstelijnszone wordt gevormd door alle partners uit het zorg- en welzijnslandschap met het oog op een kwalitatief aanbod voor de personen met een zorg- en/of ondersteuningsnood (PZON). De hervorming van de eerstelijnszones startte al in 2017 onder toenmalig minister van Welzijn, Jo Vandeurzen. Vanaf heden is het voorbereidende werk voorbij en verbinden de gemeenten Hoeilaart, Kraainem, Overijse, Tervuren, Wezembeek-Oppem en Zaventem zich onder de noemer Eerstelijnszone Druivenstreek.

Wat is een eerstelijnszone?

Een eerstelijnszone is een geografisch afgebakend gebied gevormd door 1 of meerdere gemeenten. Ze worden opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. De hervorming van de eerstelijnszones startte al in 2017 onder toenmalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen met steun van de Vlaamse Regering.  Op dit moment telt Vlaanderen 60 Eerstelijnszones. Onze eerstelijnszone bestaat uit de gemeenten Hoeilaart, Kraainem, Overijse, Tervuren, Wezembeek-Oppem en Zaventem.

Samenwerking tussen zorg, welzijn en lokale besturen

De “eerste lijn” zijn de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood staan.  Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor personen met zorg- en welzijnsvragen. Voorbeelden zijn huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten, thuisverplegers, psychologen, welzijnswerkers… Maar een eerstelijnszone wordt gevormd door alle partners uit het zorg- en welzijnslandschap.

De verplichte partners zijn:

 • Zorggebruikers en mantelzorgverenigingen
 • Medische en paramedische beroepen
 • Lokale besturen en OCMW’s
 • Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg
 • Diensten oppashulp
 • Lokale dienstencentra
 • Woonzorgcentra en dagverzorgingscentra
 • Diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen
 • Centra Algemeen Welzijnswerk
 • Huizen van het kind
 • Actoren uit de Geestelijke Gezondheidszorg

Wie zit aan het stuur?

Eerstelijnszones worden aangestuurd door een Zorgraad, die samengesteld is uit professionals én geëngageerde burgers.

De Zorgraad van ELZ Druivenstreek bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van lokale besturen, OCMW ’s en woonzorgcentra, maar ook patiënten, mantelzorgers, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, huisartsen, tandartsen, apothekers, vroedvrouwen, psychologen, diëtisten en ergotherapeuten. Kortom vertegenwoordigers van de hele welzijns- en zorgsector!

“Onze Zorgraad is momenteel volop bezig met de oprichting van de VZW en de opmaak van een beleidsplan voor de twee komende jaren.  Hierin focussen we op een betere afstemming van de interdisciplinaire samenwerking tussen de zorg- en welzijnsverstekkers. Ons doel is om zorg en welzijn van de burger te optimaliseren.”, zegt voorzitter Dirk DEVROEY.  

Deel van een hervorming

De eerstelijnszones passen in een grotere hervorming van de eerstelijnszorg. De hervorming streeft naar een betere afstemming van gezondheids- en welzijnszorg en optimale samenwerking tussen lokale overheden, zorg- en hulpverleners.

Meer lezen over de eerstelijnszones kan hier.