Familiaal geweld: praat erover en zet geweld aan de deur

Ondanks toegenomen aandacht blijft familiaal geweld een hardnekkig probleem. Geweld laat diepe sporen na, zowel voor de direct betrokkenen als voor getuigen. Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) biedt ondersteuning aan mensen die te maken hebben met familiaal geweld.

Wat is familiaal geweld?

Familiaal geweld is geweld binnen een gezin, familie, of zelfs binnen een (ex-)partnerrelatie. Het kan verschillende vormen aannemen, zoals fysiek en psychisch geweld, verwaarlozing, stalking, of de mishandeling van kinderen of ouderen. Mensen die hiermee te maken hebben, praten er vaak niet uit zichzelf over. Ze voelen zich vaak bang, schamen zich, of ervaren schuldgevoelens. Desondanks is het belangrijk om actie te ondernemen, zelfs als je er getuige van bent, om de situatie te verbeteren.

Praten over huiselijk geweld

“Waarom zou praten met een buitenstaander helpen bij onze toenemende ruzies?” vragen mensen zich soms af. Deze twijfel weerhoudt hen er vaak van om hulp te zoeken. Maar praten met een buitenstaander kan de geweldspiraal doorbreken. Politie wordt soms ingeschakeld om de rust te herstellen, maar vaak is dit van korte duur omdat de onderliggende spanningen niet veranderen. Daarom is het essentieel dat de politie en andere professionele hulpverleners aangeven dat er hulp beschikbaar is, zoals bij het CAW.

Neem contact op met het CAW

Het CAW is bereikbaar op het gratis nummer 0800 13 500. Je kan ook mailen of chatten via www.caw.be/contacteer-ons. Het CAW biedt hulp, zelfs als de politie al betrokken is.

Meer tips en instructievideo’s

Het herkennen van familiaal geweld, zoals partnergeweld of ouderenmis(be)handeling, is voor buitenstaanders vaak moeilijk. CAW Oost-Vlaanderen heeft geanimeerde instructievideo’s gemaakt voor professionele hulpverleners en betrokkenen. Deze video’s bieden ook informatie over het slachtofferhulpaanbod. Bekijk ze op www.caw.be/videos-familiaal-geweld.