Financieel geweld is niet ok

“Hij controleerde alle betalingen van onze rekening tot in detail. Ik kreeg ook nooit geld voor mezelf, enkel om boodschappen te doen voor het gezin, en dan moest ik het rekeningetje en de overschot aan hem teruggeven. Ik had mijn werk en mijn vrienden opgegeven voor hem. Ik was volledig afhankelijk, ontsnappen kon niet want ik had niks.” Karen, 42 jaar

Financieel misbruik maken van anderen lijkt misschien een marginaal verschijnsel, maar komt vaker voor dan je denkt. Extra pijnlijk is het wanneer het voorvalt binnen je eigen familie. Ook dat is helaas de realiteit. Het is een vorm van familiaal geweld waarvan de gevolgen niet altijd even zichtbaar zijn, maar daarom niet minder ernstig. CAW Oost-Brabant en de stad Leuven lanceren een campagne om de problematiek bespreekbaar te maken en slachtoffers de weg naar hulp te wijzen.

Een partner die je verbiedt een eigen rekening te openen en je enkel geld geeft om boodschappen te doen. Financiële verrichtingen regelen voor je moeder en misbruik maken van haar vertrouwen. Ongevraagd iets kopen met de betaalkaart van opa … Financieel geweld binnen een familie kent vele vormen.

Sluipend gevaar

“Het duurt vaak lang voor deze vorm van geweld ontmaskerd wordt”, zegt Pamela De Dobbeleer, directeur en coördinator familiaal geweld bij CAW Oost-Brabant. “Bovendien schamen slachtoffers zich soms om te erkennen dat iemand die zij vertrouwen, misbruik van hen maakt.

De schaamte kan zo groot zijn dat ze er liever niet over praten. Daardoor blijft financieel misbruik vaak lange tijd onopgemerkt.”

Signalen herkennen

Er zijn signalen die een belletje kunnen doen rinkelen. Krijgt het slachtoffer bijvoorbeeld te maken met geldgebrek? Is er een opvallend machtsonevenwicht tussen de partners? Zijn er onverklaarbare geldopnames van een rekening? Toont de familie grote belangstelling voor het geld en de eigendommen van een ouder familielid? Het zijn tekens dat er iets aan de hand kan zijn. CAW Oost-Brabant en stad Leuven roepen in een nieuwe campagne op om daar oog voor te hebben én de problematiek aan te kaarten.

Campagne tegen familiaal geweld

‘Financieel geweld is niet OK’ maakt deel uit van een bredere campagne tegen familiaal geweld van CAW Oost-Brabant en de stad Leuven. “We willen zoveel mogelijk mensen mobiliseren tegen familiaal geweld en het onderwerp bespreekbaar maken. Daarnaast willen we de professionele hulplijn 1712 en het begeleidingsaanbod van het CAW breder bekend maken, zodat wie hulp nodig heeft, de weg ernaartoe ook vindt. Ook wie zich zorgen maakt om iemand in zijn omgeving, kan er terecht”, licht schepen van gelijke kansen Lies Corneillie toe.

Iedereen kan bij 1712 gratis, anoniem en in alle vertrouwen terecht met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Je kan bellen en mailen, maar ook chatten.

Taboe doorbreken

Familiaal geweld en financieel misbruik in het bijzonder, zijn maatschappelijke problemen die iedereen kunnen treffen. Daarom moeten ze samen aangepakt worden. Stad Leuven en CAW kiezen bewust voor een brede sensibiliseringscampagne en een no-nonsense aanpak waarin de problemen benoemd en erkend worden zoals ze zijn. Alleen door dit soort geweld bespreekbaar te maken en het taboe te doorbreken, zullen slachtoffers erover durven praten. Alleen zo helpen we familiaal geweld de wereld uit.