CAW Oost-Brabant

Geven om een ander

CAW Oost-Brabant is een hulporganisatie dicht bij mensen. Bij ons betekent hulp, zorg op maat. En dat vraagt soms dat we buiten de lijntjes kleuren. Méér doen dan in onze wettelijke opdracht omschreven staat. Omdat we het welzijn van mensen voorop stellen. Omdat wij geven om mensen.

Waarom zou u dit doen?

Hulpverlenen doen wij met hart en ziel, maar het vraagt soms meer dan dat. Willen we onze vitale rol in deze maatschappij kunnen blijven oppakken, dan hebben we mensen nodig die ons hierbij willen steunen. Mensen die geven om een ander.

Ons streven om hulp-op-maat te bieden, heeft ons ertoe aangezet om extra projecten op te zetten. Projecten die we willen realiseren om tegemoet te komen aan de noden van die doelgroepen die erg kwetsbaar zijn en die we anders moeilijk kunnen bereiken, of die extra zorg nodig hebben, of die steeds tussen de mazen van het net vallen… Denk hierbij aan dak- en thuisloze mensen, kinderen in moeilijke thuissituaties, vrouwen op de vlucht voor partnergeweld, kwetsbare jongeren.

Vaak reikt het reguliere hulpaanbod net niet ver genoeg om de juiste antwoorden te bieden op de nood die er wel degelijk is. Om beter tegemoet te kunnen komen aan deze maatschappelijke nood, starten wij regelmatig extra hulpprojecten op. Projecten waar we hulpverleners moeten kunnen op inzetten, tijd en middelen. Dat vraagt extra budgetten die we binnen onze huidige financiering niet hebben.

Hoe kan u dit doen?

Met dat doel voor ogen creëerden we een apart platform voor CAW Oost-Brabant waar we die projecten voorstellen en u om steun vragen om die projecten te realiseren. Onder de slogan ‘ik geef om een ander’. Want zo simpel is het soms: samen de handen uit de mouwen steken, delen wat je teveel hebt, tips doorgeven, contacten leggen, deuren openen, tijd maken, en ja soms ook financieel steunen.

We zullen er u in ons e-zine af en toe over vertellen. Over hoe u kan helpen, maar ook over wat u hebt gerealiseerd door ons te steunen.

Bent u nu al nieuwsgierig, ga dan al even kijken op onze website www.ikgeefomeenander.be en lees er alles over ons lopende project om een mobiel aanbod uit te bouwen voor kwetsbare jongeren:  Jongeren helpen = jongeren ontmoeten

We hopen dat u samen met ons blijft geven om een ander.