Honderden niet-begeleide minderjarigen krijgen voogd bij CAW

Zo’n 300 à 400 extra niet-begeleide minderjarigen krijgen een voogd toegewezen
door de aanwerving van 15 nieuwe werknemervoogden, waarvan 10 door CAW.

De minister van Justitie sloot hiervoor een protocolakkoord met CAW. Werknemervoogden nemen een groot aantal voogdijen tegelijkertijd op waardoor de wachtlijst van
niet-begeleide minderjarigen aanzienlijk zou moeten verminderen. Extra troef is de
expertise van CAW in het begeleiden van kwetsbare jongeren.

Minderjarigen die zonder ouders of wettelijke vertegenwoordigers aankomen in België zijn erg kwetsbaar, gezien hun leeftijd en het feit dat ze zich zonder begeleiding in een onbekende omgeving bevinden. Bovendien hebben ze in hun thuisland of onderweg mogelijk veel meegemaakt. Sommigen zijn blootgesteld aan mensenhandel, mensensmokkel of vormen van seksuele en economische uitbuiting.

Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen hebben recht op een voogd om hen te vertegenwoordigen, hun welzijn te waarborgen en te waken over hun belangen. Die voogden zijn verbonden aan de dienst Voogdij van de FOD Justitie. Er is een onderscheid in vrijwillige voogden, zelfstandige voogden in hoofd- of bijberoep en werknemer-voogden met een arbeidsovereenkomst bij organisaties zoals sociale diensten of NGO’s.

Door de oorlog in Oekraïne, de burgeroorlog in Syrië en de situatie in Afghanistan kende België de voorbije jaren een sterk verhoogde instroom van minderjarigen die zonder ouders aankomen. Ook het conflict in Gaza brengt mogelijk een nieuwe stroom van vluchtelingen op gang. Dit zet extra druk op de opvang en het aanbod van beschikbare voogden. Op dit moment zijn er 660 voogden actief die samen 3.776 voogdijen op zich nemen.

“CAW heeft de ambitie om de veerkracht van vluchtelingen te versterken om hun leven op te nemen. Deze nieuwe opdracht van voogdij voor minderjarigen die zonder ouders aankomen in ons land, past daarin. Bovendien hebben we met JAC expertise en een specifiek aanbod voor jongeren die we meenemen in deze opdracht.”Bart Claes, algemeen directeur CAW Groep

Voogden voor 300 tot 400 niet-begeleide minderjarigen

De dienst Voogdij en de minister van Justitie hebben protocolakkoorden afgesloten met CAW Antwerpen, CAW Zuid-West-Vlaanderen, CAW Halle-Vilvoorde en CAW Limburg voor de tewerkstelling van 10 werknemer-voogden.  Er gaan ook 5 extra werknemer-voogden aan de slag bij verenigingen met wie de dienst Voogdij al langer een protocolakkoord heeft.

De werknemer-voogden kunnen een groot aantal niet-begeleide minderjarigen tegelijkertijd opvolgen waardoor meer jongeren sneller kunnen rekenen op een voogd. Naar schatting zullen dankzij deze versterking 300 à 400 niet-begeleide minderjarigen een voogd toegewezen krijgen. Met de expertise van de CAW’s met kwetsbare doelgroepen wordt het bovendien mogelijk om meer gespecialiseerde voogden aan te stellen voor minderjarigen met bijzondere profielen zoals voor jongeren met ernstige medische of psychologische problemen, zwangere meisjes, minderjarigen bij wie er een indicatie is dat zij slachtoffer zijn van misbruik, geweld of uitbuiting. Op die manier is CAW een uitgelezen partner voor FOD Justitie om de voogdij verder uit te bouwen en te professionaliseren.

Aan de slag als vrijwillige voogd?

Heb je interesse om aan de slag te gaan als vrijwillige voogd? Je kan je kandidaat stellen via de website van Justitie.