Masker 19: CAW deelt expertise intrafamiliaal geweld met apothekers

Apothekers zullen huiselijk geweld mee helpen detecteren. Het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) wil de Vlaamse apothekers, die door COVID-19 al meer onder druk staan, hierin zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom werd er bijkomend een samenwerking opgezet met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW).

Door de isolatiemaatregelen naar aanleiding van het COVID-19 virus, verwachten experten een stijging van het aantal gevallen van intra-familiaal geweld. Lokale apothekers zijn, net als anders, laagdrempelig, goed bereikbaar, behoren tot essentiële dienstverlening en daarom goed geschikt als meldpunt.

Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen gebruik maken van een codewoord: ‘masker 19’. Dit naar voorbeeld van Frankrijk en Spanje, waar ze een stijging zien van het huiselijk geweld tijdens de quarantaine. VAN is blij met dit initiatief en onderschreef reeds deze manier van werken.

VAN en CAW stellen volgende procedure voor: een slachtoffer van huiselijk geweld kan bij de apotheker vragen naar een ‘masker 19’. De apotheker zal antwoorden dat dit type masker besteld moet worden en vraagt het slachtoffer om zijn of haar contactgegevens (waaronder adres en telefoonnummer) achter te laten. De apotheker kan op die manier de CAW-hulpverlening  contacteren via het gratis nummer 1712. De hulpverlener van het CAW zal telefonisch contact opnemen met het slachtoffer, om advies en ondersteuning te bieden en te bemiddelen. Men zal ook een inschatting maken of de politie ingelicht moet worden, zodat die ter plaatse kan gaan. Slachtoffers kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CAW via e-mail of chatten met een professionele hulpverlener (www.caw.be). Dit is anoniemer dan bellen wanneer partners samen thuis zijn.

Indien mogelijk zal de apotheker het slachtoffer een briefje meegeven, met daarop het gratis nummer 1712 en de contactgegevens van het CAW. Bij dreigend levensgevaar wordt aangeraden om de politie te contacteren.

Op deze manier dragen apothekers bij aan de zorg voor kwetsbaren, die het tijdens deze crisis extra moeilijk hebben.

Download: Affiche Masker19