Hulp aan bijna 5000 mensen sinds de start van de oorlog in Oekraïne

De Vlaamse overheid maakte extra middelen vrij voor CAW in Vlaanderen en Brussel om vluchtelingen uit Oekraïne en hun omgeving laagdrempelige psychosociale eerstelijnshulp en begeleiding te bieden. Sinds de start van de oorlog in 2022 hielpen we al bijna 5000 mensen.

Vandaag tellen we meer dan 75.000 vluchtelingen uit Oekraïne in België en er arriveren elke dag nog nieuwe mensen. De Vlaamse overheid maakte extra middelen vrij om ervoor te zorgen dat vluchtelingen uit Oekraïne en hun omgeving bij CAW terecht kunnen met persoonlijke of psychosociale problemen.

Ondertussen hielp CAW bijna 5000 mensen in Vlaanderen en Brussel, waaronder 4000 vluchtelingen. We bieden ook ondersteuning aan de sociale omgeving van vluchtelingen. Zo werden al meer dan 600 opvanggezinnen, vrijwilligers en buddy’s geholpen door een lokaal CAW.

Hulp dichtbij mensen

We zetten sterk in op outreachend en vindplaatsgericht werken om meer mensen uit de doelgroep te bereiken. Er wordt gezocht naar plaatsen waar de Oekraïense gemeenschap samenkomt, maar ook informele sociale mediakanalen en brugfiguren spelen hierin een cruciale rol. Verder onderneemt het CAW stappen om aanwezig te zijn bij zorgpunten, opvangcentra, ontmoetingscentra, basisscholen, de sociale kruidenier en verschillende andere organisaties. Door mensen actief op te zoeken, werken we drempelverlagend en bereiken we nieuwe cliënten.

We bieden psychosociale eerstelijnshulp én begeleiding. Dat kan gaan van rechtendetectie tot het psycho-educatief groepsaanbod Mind-Spring en alles ertussen. Wanneer uit onze eerstelijnshulp blijkt dat er gespecialiseerde (trauma-)behandeling nodig is, dan leiden we hen op warme en zorgzame wijze toe naar de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.

Koffieklets voor verbinding

CAW stemt het aanbod ook af op de verschuivende noden van de doelgroep. Zo merkte CAW Limburg een aantal maanden na de start van de hulp dat mensen op zoek waren naar verbinding met elkaar. Gesprekken en contacten tussen lotgenoten zorgen voor ondersteuning naar elkaar, meer ook voor veerkracht en een toenemende kwaliteit van het leven. Vaak betekent het ook dat meer professionele hulp vermeden of verminderd wordt.

In samenwerking met enkele lokale besturen lanceerde ze het concept ‘koffieklets’. Dat is een leuke middag voor vluchtelingen uit Oekraïne en hun gastgezinnen, met lekkers uit beide landen, live muziek en kinderanimatie en ook workshops rond wonen en leven in België. In Tongeren en Pelt werd al een koffieklets georganiseerd.