Straat van containerwoningen, langs weerszijden, 2 hoog.

Hulpverlening in nooddorp Antwerpen

Ondertussen is er een nieuwe wijk in Antwerpen geland, het nooddorp voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen aan de Middenvijver. 300 mensen vinden er onderdak en dit aantal stijgt nog volop. CAW Antwerpen biedt hier ter plekke welzijnsondersteuning aan op maat van de bewoners.

Hoe worden mensen doorverwezen naar het nooddorp?

Vluchtelingen kunnen in Antwerpen opgevangen worden in crisisopvang de Tol, vanuit hier kunnen ze gedispatcht worden naar het nooddorp voor een langer verblijf, we doen dit in samenwerking met de Stad Antwerpen.

Wat is onze rol in dit nooddorp?

In het CAW Huis dat is opgericht in het nooddorp, kunnen bewoners terecht met al hun welzijnsvragen. We zorgen voor vraagverheldering, verwijzen door maar bieden ook directe hulp aan in de vorm van informatie en advies of een kort traject.

Wanneer meer mensen rust vinden in hun tijdelijke woonplaats, verwachten we meer psychologische hulpvragen. Onder andere Dienst Slachtofferhulp, Begeleidingsteam Relaties en de Kruispunten staan klaar om extra hulp te bieden wanneer dit nodig is.

Wat buiten het nooddorp?

Naast het nooddorp bieden we ook ondersteuning aan opvanggezinnen en vrijwilligers. Ook zij kunnen met hun vragen en bezorgdheden bij het CAW terecht.

2 wapperende vlaggen aan mast, Oekraïense vlag en vlag van Stad Antwerpen
Beeld van de buitenkant van het CAW Huis in het nooddorp, Stoepbord met info op voorgrond, opgestapelde bureaucontainers met trap naar eerste verdieping. Copyright Kobe Van Genechten