Iedereen een dak boven het hoofd

Bart Peleman is diensthoofd bij het Mobiel team Langdurige Zorg Noord (GGZ Aalst-Dendermonde-Sint-Niklaas). Zijn team biedt ondersteuning en begeleiding aan huis voor mensen met een ernstige psychiatrische problematiek. Voor ons jaarverslag van 2022 lieten we hem aan het woord over onze samenwerking.

‘Algemeen genomen kunnen we stellen dat onze cliënten, al dan niet mede door hun psychiatrische problematiek, bijkomende moeilijkheden ervaren in hun algemeen welzijn.  Dit betekent dat er overlap kan ontstaan in de opdrachten van ons Mobiel team LZ en deze van het CAW aangezien zij ook cliënten met psychische/psychiatrische problemen ondersteunen. Bovendien werken we regelmatig samen rond zorgvernieuwende initiatieven op belangrijke levensdomeinen zoals wonen, integratie en mentale gezondheid.  Zo zijn we beiden betrokken bij de commissie versnelde toewijzing van de sociale huisvestingsmaatschappij, de ronde tafel gedeelde zorg binnen het GGZ-netwerk ADS en de initiatieven rond Housing First.’

Wat ik enorm waardeer in de samenwerking met het CAW  is het feit dat er gedreven mensen werken die zich volwaardig en met kennis van zaken engageren.

‘Voor mij is het van essentieel belang dat alle partijen binnen een samenwerking zich volledig inzetten voor het behalen van de vooropgestelde doelen. Dit betekent dat partners bereid moeten zijn om taken op zich te nemen die binnen hun expertisegebied vallen, zodat we samen tot de best mogelijke resultaten kunnen komen. In de samenwerking met het CAW werd ik hierin nog niet teleurgesteld aangezien zij, mijn inziens, dezelfde visie hanteren. Wat ik enorm waardeer in de samenwerking met het CAW  is het feit dat er gedreven mensen werken die zich volwaardig en met kennis van zaken engageren. Daarnaast ben ik van mening dat transparante en duidelijke communicatie  van cruciaal belang is om een gezamenlijk initiatief te doen slagen. Ik meen te mogen stellen dat dit tussen onze beide diensten ook effectief gebeurt.

Hopelijk kunnen we ons in de toekomst nog meer richten op het werken vanuit gedeelde zorg. Ik ben er van overtuigd dat het samenbrengen van onze knowhow, elk vanuit zijn/haar specifiek domein, een versterkend effect kan hebben op het herstelproces van zorgvragers. Aangezien wij nog maar recent gestart zijn met initiatieven zoals Aanklampende Zorg voor zorgwekkende zorgmijders, is het gegeven van werken rond dak- en thuisloosheid relatief nieuw terrein. Het is dan ook geruststellend om te weten dat we, waar nodig, kunnen rekenen op de expertise van een zorgpartner zoals het CAW, dat al jarenlang ervaring heeft op dit gebied. We hopen op onze beurt hetzelfde te kunnen betekenen voor jullie op het gebied van werken met mensen met een ernstige GGZ-problematiek.’

Meer weten? Lees ons jaarverslag!

Deze en andere getuigenissen hebben we verzameld in het kader van ons jaarverslag 2022. Je leest er wat we hebben gerealiseerd én hoe we daar in de toekomst mee voortgaan. Lees hier het jaarverslag.