“Ik hoef niet van job te veranderen om elk jaar een nieuwe uitdaging te hebben.”

CAW Oost-Vlaanderen is er trots op dat ze, na het afleggen van een bijzonder HR-leertraject, zich ondertussen ‘Baanbrekende Werkgever 2023’ mag noemen! Collega Frances, teamverantwoordelijke in werkingsgebied Gent, vertelt hoe het is om te werken voor CAW Oost-Vlaanderen.

Wat houdt je job in?

Ik ben verantwoordelijke voor enkele teams: Volwassenenonthaal, Transithuis, het ambulante deel van het O&O-project (de perspectiefbegeleiders en juristen ‘Opvang en Oriëntatieproject’ voor mensen zonder papieren) in werkingsgebied Gent plus de balieverantwoordelijke die samen met mij de huisverantwoordelijkheid opneemt in de Oude Houtlei. Naast het praktisch-organisatorische houdt dit ook de coaching van de medewerkers in. Samen met twee andere collega’s ook ‘wegwijzer’ (alias ankerfiguur of key account) voor externen in werkingsgebied Gent. En tot slot werk ik ook aan de toegankelijkheid van ons CAW voor ‘LGBTI+’-personen  en dove mensen.

Ik hoef niet van job te veranderen om elk jaar een nieuwe uitdaging te hebben.

Wat betekent CAW voor jou?

Het is mijn werkplek sedert 1996  (dus ruim vóórdat er sprake was van een CAW Oost-Vlaanderen). Eerst werkte ik als hulpverlener, sedert 2000 als teamverantwoordelijke (toen nog teambegeleider genaamd), en nog steeds met evenveel zin. Als CAW kunnen we nog een andere plek innemen dan bijvoorbeeld een OCMW want we zijn nog iets onafhankelijker, al hangen we uiteraard ook af van de politiek voor subsidies.

Waarom werk je graag voor CAW Oost-Vlaanderen?

Ik hoef niet van job te veranderen om elk jaar een nieuwe uitdaging te hebben. Ook dat ik in teamverband en vrij autonoom kan werken, en ik mag meedenken rond beleid, zijn pluspunten.

Wat heb je geleerd bij CAW Oost-Vlaanderen?

Netwerken, samenwerken, en signaleren.

Wat zijn je belangrijkste verwezenlijkingen?

Niet meteen een verwezenlijking, wel een drive voor onthaalteams en blended hulpverlening. Ik denk dat ik ook kon/kan meebouwen aan ‘onthaal  als autonoom hulpaanbod’. Want onthaal is geen dispatch of  ‘onderaanneming’ van een hulpcontinuüm, dat wordt soms eens vergeten.

Welke evoluties heb jij doorheen je loopbaan gezien bij CAW Oost-Vlaanderen?

De veranderingen die een grote organisatie met zich meebrengen: logger, meer procedures, veel zoeken, maar tegelijkertijd ook professioneler werken. Lokale besturen zijn veel meer aan zet en dat heeft een invloed op het CAW. De moeite die we tegenwoordig moeten doen om vacatures ingevuld te krijgen is ook opvallend. Op hulpverleningsvlak vallen de boost in het telefonisch en online hulpverlenen, en de toename van multiproblem en psychische/psychiatrische problematieken op. We zijn ook geëvolueerd van probleemgericht naar krachtgericht werken.

Hoe heb jij je eerste maanden bij CAW Oost-Vlaanderen ervaren?

Een metafoor die ik ook gebruik bij nieuwe onthaalmedewerkers:  ‘sommige kledingstukken moeten veel gedragen en gewassen worden voor ze comfortabel zitten’.

Met welke projecten ben je momenteel bezig?

Ik probeer er vooral te zijn voor de medewerkers en ben actief in het GBO (Geïntegreerd Breed Onthaal): een samenwerking tussen OCMW, Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten, en CAW).

Waarom zouden andere personen een job bij CAW Oost-Vlaanderen moeten overwegen?

CAW Oost-Vlaanderen is een stabiele en betrouwbare organisatie. Je kan op de eerste lijn veel betekenen, zowel voor cliënten als samenwerkingspartners.

Werken bij CAW Oost-Vlaanderen

We zijn altijd op zoek naar nieuwe medewerkers! Heb je goesting in een nieuwe uitdaging? Of ken je iemand die er wel eentje kan gebruiken? Je vindt alle openstaande vacatures op onze website.