In 2019 vooral vragen over relaties en familiaal geweld

Het Nieuwsblad, 13 mei 2020

In 2019 zijn 109.357 cliënten uit heel Vlaanderen en Brussel in contact gekomen met een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). De meeste mensen komen langs met vragen over moeilijke relaties, familiaal geweld en persoonlijke problemen. Dat blijkt uit het jaarverslag.

Het CAW ondersteunt mensen bij al hun vragen en problemen over welzijn. Vorig jaar waren de CAW’s er voor kwetsbare mensen met vooral onthaalvragen over relaties, echtscheiding en persoonlijke problemen, zoals psychisch welbevinden, verlieservaringen, problemen in ouder-kindrelatie, en familiaal geweld.

“Als cliënten het gevoel hebben er niet meer alleen uit te geraken, helpt het CAW hen hierbij”, legt Tessa Claes, stafmedewerker communicatie, uit. “Sommige situaties en problemen vragen een grondige aanpak waardoor begeleiding opgestart wordt.” Begeleiding door het CAW is gratis.

“Iedereen kan van de ene op de andere dag slachtoffer worden. Slachtofferschap kan kwetsbaarheid teweegbrengen op verschillende levensdomeinen. Slachtofferhulp biedt hulpverlening aan personen en naastbestaanden die geconfronteerd worden met materiële, fysieke of morele schade als slachtoffer, dader of getuige van een schokkende gebeurtenis, ongeval, misdrijf, terreur of ramp”, aldus Claes.

Voornamelijk fysiek en seksueel geweld

De helft van de slachtoffers die het CAW ondersteunt en helpt, zijn slachtoffer van een geweldsituatie, voornamelijk fysiek geweld en seksueel geweld. In 41 procent van de situaties gaat het om geweld binnen een familiale context.

Een vierde van de cliënten van de CAW’s is jonger dan 25 jaar. “Jongvolwassenheid is een boeiende periode met vele kansen, maar ook een kwetsbare periode met veel uitdagingen. De CAW’s geven ondersteuning aan jongvolwassenen bij heel uiteenlopende zaken, al merken we dat er veel vragen binnenkomen over mentale gezondheid en gezinsrelaties (61 pct)”, aldus Claes.

De klanten die vorig jaar ondersteund werden, zijn de afgelopen weken ook digitaal verder geholpen. “Zo zagen we de tweede week van de coronacrisis al een verdriedubbeling van het aantal chatgesprekken”, besluit Claes.

(Image: Freepik).