Innovatieve projecten rond budgetbeheer

Geld, wie heeft er nog niet mee geworsteld? Vooral als je al krap bij kas zit, is het een hele uitdaging om goed te weten wat wel en niet kan. Om mensen daarbij te helpen, bestaat al enige tijd BudgetInZicht, een samenwerkingsverband van OCMW’s, CAW en verenigingen waar armen het woord nemen. De organisatie heeft twee kernopdrachten: preventie van schulden en mensen helpen met kwaliteitsvolle budget- en schuldhulpverlening. Toen kwam er de vraag van het CAW om innovatieve projecten te ontwikkelen. Dat heeft bij BudgetInZicht geleid tot twee nieuwe initiatieven: BudgetInBeeld en budgethulpverlening voor anderstaligen. Joke De Clerck, preventiewerker BudgetInZicht, geeft meer uitleg.

BudgetInBeeld

‘We kregen van de OCMW’s heel veel signalen dat er een groep van mensen is die geen zicht heeft op de eigen inkomsten en uitgaven. De klassieke manier van budgetbeheer gebeurt met een Excel of iets gelijkaardigs, waardoor mensen duidelijk zien wat het vaste kosten zijn en waar er marge zit. Maar dat werkt niet voor iedereen. Daarom hebben we een tool ontwikkeld waarbij mensen geen kennis moeten hebben van het programma. Ze surfen gewoon naar de website budgetinbeeld.be en kunnen daar hun gegevens invullen: de inkomsten, de vaste kosten, de leningen, de afbetalingen, enzovoort. Bovendien krijgen ze ook een maandkalender waarop ze de dagelijkse uitgaven kunnen ingeven. De website geeft daardoor een visueel beeld van het maandbudget. Het is dus een kwestie van invullen en de rest van de berekening gebeurt door het programma achter de website.’

Budgetgroepen voor anderstaligen

‘Een tweede initiatief is er eigenlijk gekomen dankzij het OCMW van Sint-Niklaas. Die meldde dat er anderstalige groepen zijn die niet bij de budgethulpverlening geraken. De eerste anderstalige budgetgroep gebeurde in het Arabisch. In zo’n groep focussen we ons op twee zaken. De eerste is post en administratie: waarom moet je op je post letten, waarom moet je die geordend bijhouden en hoe moet je dat organiseren. De tweede gaat dan over hoe je een budget kunt opstellen, hoe krijg je een overzicht van inkomsten en uitgaven, hoe moet je een factuur lezen, enzovoort.
Dat is goed gelukt, hoewel het niet evident was om mensen voor zo’n groep warm te maken. Het is eigenlijk een beetje evident: er zijn veel gevoelens van schaamte als je niet kunt rondkomen of slecht omgaat met geld. Maar eens de groep opgestart was, bleven ze wel komen, omdat we het heel praktisch aanpakten én omdat ze op die manier contact hadden met lotgenoten.
Bij een gelijkaardig project, op initiatief van een advocaat-schuldbemiddelaar, richtten wij ons op Slovaken, maar met die groep is het niet gelukt.’

Meer weten

Meer informatie over BudgetInZicht vind je op de website budgetinzicht.be en voor informatie over Oost-Vlaanderen op bizoostvlaanderen.be.
Sinds 1 januari 2023 is ook BudgetInBeeld.be beschikbaar.

Dit artikel verscheen in Magis

Dit artikel verscheen ook in Magis, het magazine van CAW Oost-Vlaanderen (jaargang 9, nr. 4, okt-nov-dec 2022). Blijf op de hoogte: schrijf je in en ontvang Magis in je brievenbus of digitaal.