JAC Limburg opent de komende 2 maanden 8 extra vestigingen in Limburg

Corona zet het welzijn van jongeren tot op vandaag onder druk. Ze hebben nood aan gratis, vertrouwelijke en vrijblijvende hulp in hun buurt. De Vlaamse overheid en verschillende Limburgse lokale besturen beslisten daarom om middelen voor jongerenwelzijn te voorzien en sluiten daarvoor een partnerschap met het JongerenAanbod van CAW Limburg (JAC Limburg). In 2021 stijgt het totaal aantal JAC-vestigingen in Limburg van 7 naar 18.

Partnerschap

‘Tijdens de coronacrisis krijgt het thema jongerenwelzijn terecht veel aandacht, zegt Koen Albregts, coördinator van JAC Limburg. ‘Hun veerkracht stond en staat nog steeds onder druk. De Vlaamse overheid pikte hierop in en deed een oproep naar lokale besturen om te investeren in projecten om het welzijn van jongeren te versterken. Verschillende lokale besturen grepen deze kans aan en klopten bij het JAC aan om hun project lokaal vorm te geven.’

Nabijheid

Het JAC legt op verschillende manieren contact met jongeren: face-to-face, per telefoon en – zeker tijdens de coronacrisis – digitaal. In 2020 telde CAW Limburg 282% meer chats dan het jaar voordien. Het merendeel van die chats voerden hulpverleners met jongeren. ‘Van een beeldbelgesprek of chat kijkt tegenwoordig niemand nog vreemd op,’ zegt Koen, ‘tegelijkertijd toont de crisis de nood aan face-to-face hulpverlening en contact aan. De opening van nieuwe vestigingen biedt hierop een antwoord. Daarnaast versterken we de bestaande JAC-werkingen om het stijgend aantal vragen van jongeren te beantwoorden. Corona is voor hen niet gedaan. Ze wachten nog op hun eerste prik. En het blijft koffiedik kijken hoe het hen post-corona zal vergaan.’

JAC op maat

Het JAC is niet alleen bereikbaar op locatie, per telefoon of online, de hulpverleners zoeken jongeren ook op in hun leefomgeving. ‘Dat doen we op uiteenlopende manieren,’ zegt Koen. ‘De kernboodschap van het JAC – elke vraag telt – dragen we overal uit, maar hoe die boodschap vorm krijgt in praktijk, hangt af van lokale noden. Op sommige plekken krijgen we de vraag om vooral met tieners aan de slag te gaan, terwijl in andere steden en gemeenten meer bezorgdheid over het lot van jongvolwassenen leeft. Daarom organiseren we, afhankelijk van de regio, zitdagen op school, in het jeugdhuis- of centrum en in het Huis van het Kind.’

Continuering

Met de huidige projectmiddelen kunnen de nieuwe JAC’s een jaar lang hun werking uitrollen. ‘We zijn overal warm onthaald,’ zegt Koen. ‘We voelen bij alle steden en gemeenten enorm veel bereidheid om laagdrempelige hulpverlening voor jongeren voor langere tijd lokaal te waarborgen. Er ligt veel werk op de JAC-plank, maar we hebben er zin in. Het is onze ambitie om Limburgse jongeren die daar nood aan hebben een luisterend oor en een helpende hand te bieden.’