Je bent jong, en je wilt wat, maar kan je dat ook? 

Het zal u ongetwijfeld ook niet ontgaan zijn, de vele berichten in de media dat steeds meer jongeren slecht in hun vel zitten. Ze zitten met vragen over hun relaties met vrienden en familie, twijfelen aan zichzelf, zoeken een plek in de wereld, zitten in de knoop of zien het niet altijd meer zitten. Soms krijgen deze vragen vanzelf een antwoord, soms is er meer nodig.

De problematieken waar jongeren mee kampen zijn vandaag ook complexer dan vroeger, en steeds vaker haken ze af door toenemende druk die ze hierdoor ervaren.

CAW Oost-Brabant, centrum algemeen welzijnswerk heeft een specifiek aanbod voor jongeren tussen 12 en 25. In het JAC kunnen ze terecht voor zowel kortdurende ondersteuning, tot langer durende begeleiding en opvang.

Jongeren vragen hulp op maat, en daar hebben ze ook recht op. Dat wij, hulpverleners, daar zijn waar zij zijn, op het moment dat ze ons nodig hebben.

JAC lanceert bekendmakingscampagne

Op 26 februari lanceren alle CAW’s in Vlaanderen en Brussel samen een campagne om ons hulpverleningsaanbod aan jongeren breder bekend te maken.

We willen dat jongeren die hulp zoeken ons gemakkelijker weten te vinden.
De campagne moet er ook toe leiden dat jongeren vroeger de stap durven zetten om hulp te vragen. Vroeg genoeg om te voorkomen dat het probleem te complex of te groot wordt om nog te dragen. Door mensen aan te zetten om vroeger de stap te zetten, kunnen we preventief werken.

Onze stem

Daarnaast willen wij onze stem laten horen in de samenleving. Want we staan voor een aantal actuele uitdagingen. De besparingen van de Vlaamse regering in de zorg en de armoedebestrijding dreigen ertoe te leiden dat steeds meer jongeren in een kwetsbare positie belanden. Net daarom is het belangrijk dat deze bekendmakingscampagne nu gelanceerd wordt. Zodat ze weten dat ze er niet alleen voor staan.

Uw steun voor meer welzijn

De campagne zal ook, en vooral, via sociale media gevoerd worden. Wij willen u graag vragen om onze boodschap te delen, en samen met ons deze campagne zo veel mogelijk te verspreiden naar het brede jongerenpubliek.

U kan al onze campagneactiviteiten vanaf 26 februari mee volgen via Facebook en Instagram en onze eigen website.

Wil u graag een affiche ophangen waarmee u het aanbod van het JAC mee bekend maakt, vraag gerust via communicatie@cawoostbrabant.be. Alvast bedankt!