Je ziet dat niet alleen de vrijwilliger gegroeid is, maar ook de cliënten openbloeien

CAW Oost-Vlaanderen is er trots op dat ze, na het afleggen van een bijzonder HR-leertraject, zich ondertussen ‘Baanbrekende Werkgever 2023’ mag noemen! Collega Marleen, HR-trajectcoach voor vrijwilligers, vertelt hoe het is om te werken voor CAW Oost-Vlaanderen.

Wat houdt je job in?

Ik ben aanspreekpersoon voor alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft: van informeren en werving tot afronden, en alles daartussen. Samen met de collega’s zorg ik er voor dat de juiste vrijwilliger op de juiste plaats komt en dat deze kwalitatief en omkaderd kan werken.

Wat betekent CAW voor jou?

CAW is meer dan een werkplek. Het gebeurt dat iemand schoorvoetend vraagt naar een paar uur vrijwilligerswerk omdat zij thuis de muren opkruipt van eenzaamheid. Iemand anders doet het omdat de verontwaardiging te groot is, en hij niet meer lijdzaam wil toezien. Vrijwilligerswerk is dan een manier om hier concreet iets aan te doen. Na een paar weken zie je dat niet alleen de vrijwilliger gegroeid is, maar ook de cliënten openbloeien.

Waarom werk je graag voor CAW Oost-Vlaanderen?

Elke dag werk ik met enthousiaste mensen. Daarbovenop is mijn taak zo divers en onvoorspelbaar dat elke dag spannend blijft.

Wat heb je geleerd bij CAW Oost-Vlaanderen?

Als we over kansarmoede spreken, gaat dit niet over mensen aan de onderkant van de maatschappij, maar over de zelfkant ervan. Alles kan zo snel kantelen.

Wat zijn je belangrijkste verwezenlijkingen?

Dit is moeilijk te zeggen, omdat de uitbouw van het vrijwilligerswerk in het CAW altijd met meerdere mensen gedragen wordt. Ik denk wel aan een paar balies en buddywerkingen. Maar mijn voortdurende vraag “…en hoe zit dat dan met de vrijwilligers?” heeft wel het meest verwezenlijkt.

Welke evoluties heb jij doorheen je loopbaan gezien bij CAW Oost-Vlaanderen?

Uiteraard kan ik niet naast de fusies kijken. De schaalvergroting en de vermaatschappelijking van de zorg eisen een andere aanpak, ook binnen het vrijwilligerswerk. Ik ben blij dat de werking nu een volwaardige plaats gekregen binnen HR, zodat we nog beter en ruimer de teams kunnen ondersteunen. Aan het enthousiasme en de motivatie van de vrijwilligers en de coaches is gelukkig niets veranderd.

Hoe heb jij je eerste maanden bij CAW Oost-Vlaanderen ervaren?

Toen ik begon in het crisisteam, werd ik ondergedompeld in de hoeveelheid, de snelheid en de complexiteit van de crisishulp. Dit was een zware confrontatie. Deze ervaring neem ik sindsdien mee in de werving van vrijwilligers en de vormingen die we geven.

Met welke projecten ben je momenteel bezig?

Een groter project, dat binnenkort Oost-Vlaams wordt uitgerold, is het buddyproject: een vrijwilliger die 1 op 1 met een cliënt van ons CAW op pad gaat. Deze coacht en ondersteunt de cliënt en vervult een soort brugfunctie tussen de cliënt, de hulpverlener en de samenleving. Bijvoorbeeld door het bieden van een luisterend oor, het uitbouwen van een netwerk, zoeken naar vrijetijdsactiviteiten, helpen bij administratie enzovoort.

Waarom zouden andere personen een job bij CAW Oost-Vlaanderen moeten overwegen?

Werken in CAW is maatwerk. Je krijgt kansen en je leert bij. Je hebt toffe collega’s van allerlei pluimage en ideeën. Je helpt individuen en met z’n allen kunnen we wegen op maatschappelijke problemen.

Wil jij als vrijwilliger werken bij CAW Oost-Vlaanderen?

Het CAW kan niet zonder vrijwilligers. Je vindt er studenten, actieve gepensioneerden en professionelen die in hun vrije tijd hun talenten aanbieden. Sommigen draaien al jaren mee en zorgen mee voor de dagelijkse werking. Anderen engageren zich voor een bepaalde periode of werken mee aan een project. Heb je goesting én tijd in zinvol vrijwilligerswerk? Bekijk dan de vacatures op onze website.