Jong en welkom: samen de brug over

Voor ons jaarverslag van 2022 hebben we getuigenissen verzameld van partners die praten over hun samenwerking met CAW Oost-Vlaanderen. In dit interview is Tom David aan het woord, directeur Arktos Oost-Vlaanderen. In de praktijk coördineert hij de OverKop-werkingen waarbij Arktos Oost-vlaanderen betrokken is. En is hij teamcoach binnen LINK-T Scheldekracht, een project dat trajectbegeleiding biedt aan jongeren tussen 18 en 30 jaar, die worstelen met levensvragen.

Hoe is de samenwerking met het CAW tot stand gekomen en hoe verloopt die momenteel?

Bij de uitrol van OverKop-Wetteren was het CAW op zoek een jeugd(welzijns)werkpartner. Arktos tekende hierop in. Ondertussen is Arktos Oost-Vlaanderen penhouder van OverKop-Wetteren. In Sint-Niklaas zijn Arktos, het CAW en Huis van het Kind betrokken als stafmedewerker. In dezelfde periode als de opstart hebben we een gezamenlijk dossier opgesteld voor de oproep ‘Lokale partnerschappen voor jongeren’. Enkele regio’s in Oost-Vlaanderen waren blinde vlek­ken, zoals de regio Leie en Schelde, Scheldekracht en NO Waasland. Wij hebben daarvoor een aanbod uit­gewerkt. Sinds 2022 coördineert elk van de kernpart­ners (emino, CAW en Arktos) een team, en zitten we tweewekelijks samen tijdens het coördinatorenover­leg. De tweemaandelijkse vormingsdagen organiseren we ook samen. Daarnaast hebben we nog veel ad hoc overlegmomenten op maat.

De CAW-partner is de eerste toegang tot een breed hulpverleningslandschap.

Welke verwachtingen heb je rond de samenwerking en hoe worden die voor jou ingelost?

De CAW-partner is de eerste toegang tot een breed hulpverleningslandschap. In praktijk wordt dat door de hulpverleners ingezet door hun kennis van het eigen aanbod binnen CAW en kennis van de sociale kaart. De themaverantwoordelijken (jeugd ESF en OverKop) hebben een brede inhoudelijke kennis van het werkveld, overzicht over partners en netwerken, en zetten dit concreet in.

Wat apprecieer je aan de samenwerking met ons CAW?

Het CAW heeft expertise op vlak van sociale kaart, de bereidheid om samen te werken (in functie van de jongere) en samen het voortouw te nemen. Ook de aanwezigheid op belangrijke overlegmomenten zorgt voor een gedeelde verantwoordelijkheid. Er is onpartijdigheid in samenwerking, met ons én concullega’s. De CAW-mensen waar ik direct mee samenwerk zijn zeer bereikbaar.

Wat hoop je op de lange termijn te bereiken?

De vervlechting van de JAC-werking doorheen alle projecten waardoor toegankelijke hulpverlening een verworven recht is voor de jongeren waarmee we werken.  Voor LINK-T een vermindering van aantal NEET-jongeren (Not in Employment, Education or Training). Van OverKop willen we een laagdrempelig ontmoetingshuis voor alle jongeren tussen 12 en 25 jaar maken. En we willen een netwerk uitbouwen om partners te verbinden en het gesprek rond mentaal welzijn te voeren.

Kan je wat meer vertellen over het voetbalproject Younited Beveren?

Younited (voordien de Belgian Homeless Cup) organi­seert voetbaltoernooien voor mensen die expert zijn in het overleven, en ondersteunen voetbalploegen bij het organiseren van trainingen daarvoor. Younited ontstond uit een zijproject van LINK-T en is intussen uitgegroeid tot een volwaardige voetbalploeg. Een tra­jectgezel vroeg aan SK Beveren om gebruik te maken van hun velden. De community werker van de voet­balclub nodigde een aantal sociale partners uit: Jupiler Pro league, Younited zelf, en Arktos vzw. Een collega van Arktos is de voetbalcoach voor de Younited ploeg in Beveren. De CAW-collega is sociaal coach en staat aan de zijlijn om psychosociale steun te verlenen. Sport is een zeer laagdrempelige manier om toegang te krijgen tot jongeren waar we anders moeilijk ingang bij vinden.

Meer weten? Lees ons jaarverslag!

Deze en andere getuigenissen hebben we verzameld in het kader van ons jaarverslag 2022. Je leest er wat we hebben gerealiseerd én hoe we daar in de toekomst mee voortgaan. Lees hier het jaarverslag.