Ketenaanpak Nachtopvang

Niemand mag tegen zijn wil op straat wonen. Een nobele gedachte die 18 lokale besturen in samenwerking met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Boom Mechelen Lier willen realiseren. 

Ze worden hierin mee ondersteund door de Welzijnskoepel Rivierenland en Vlotter van de Rupelstreek. De recente daklozentellingen met ondersteuning van de KU Leuven en de Koning Boudewijnstichting  in verschillende steden en gemeenten stelden dat het aantal in centrumsteden tot 40% hoger ligt dan de mensen die we in de opvangcentra zien. Dit benadrukt het belang van de Nachtopvang.

“De problematieken waarmee hulpverleners aan de slag gaan, worden dan ook steeds complexer. Voor dat signaal uit het werkveld mogen we niet blind zijn. Mensen verliezen maar zelden hun huis, of beter hun thuis, alleen omdat ze financiële problemen hebben. Vaak gaat het om een samenspel van factoren, een combinatie van bijvoorbeeld een gebrekkige woonkwaliteit, een verhoogde psychosociale kwetsbaarheid of een verslavings- of psychiatrische problematiek.”, verduidelijkt Vlaams minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding Wouter Beke. Samen met de 18 lokale besturen en het CAW gaf Minister Beke 13 december het startschot van de ketenaanpak dak- en thuisloosheid in de welzijnsregio Boom Mechelen Lier.