Een kind van gescheiden ouders inschrijven op school en in de kinderopvang: zo doe je dat

Ook scholen en de kinderopvang krijgen vaak te maken met gescheiden gezinnen. En ook zij ervaren de druk van ouders om partij te kiezen voor één van hen. Soms dragen ze ongewild bij tot de conflicten tussen gescheiden ouders. Ter preventie van deze hoogconflictueuze scheidingen biedt CAW Oost-Vlaanderen sinds jaar en dag tools en bijscholingen aan om deze professionals te ondersteunen. Zo ook in 2024 waarbij we in 3 verschillende provincies een webinar en een interactieve studiedag zullen aanbieden. Ken jij iemand uit het onderwijs of de kinderopvang die hier interesse in heeft? Bezorg hen zeker deze info!

Afgelopen jaren organiseerden tZitemzo en CAW Oost-Vlaanderen, samen met IROJ’s uit diverse provincies verschillende nascholingsmomenten over kinderen en scheiding op school en in de kinderopvang.

Wat?

Deze keer pakken we de navorming iets anders aan om op die manier meer in interactie te kunnen gaan en dieper te kunnen ingaan op concrete vragen en casussen.

De navorming bestaat dit voorjaar daarom uit 2 delen:

Deel 1: Een inleiding op het thema via een opname voor alle deelnemers om vooraf en op eigen tempo te bekijken op het moment dat hen dit het best uitkomt.

Wat komt er aan bod?

Nele Desmet, juriste van tZitemzo, licht een aantal juridische begrippen toe zoals ouderlijk gezag, co-ouderschap, verblijfs- en omgangsregeling, … En geeft antwoord op algemene vragen als ‘wat als ouders het oneens zijn over een beslissing over hun minderjarig kind? Wat is de positie van de nieuwe partner van een ouder? Heeft die recht op informatie? …‘ Deze info zal helpen om in de school en de kinderopvang correct te handelen bij gescheiden ouders en zo het conflict te vermijden, maar het helpt ook om een neutrale positie te behouden.

Vervolgens stelt Lily De Clercq, stafmedewerker van CAW Oost-Vlaanderen, twee publicaties voor: voor onderwijsactoren en voor kinderopvanginitiatieven. Beide publicaties geven een aantal belangrijke uitgangspunten mee om een eigen beleid rond niet-samenlevende ouders uit te stippelen en concrete tips om toe te passen tijdens het inschrijvingsmoment, maar ook in de dagelijkse werking zodat ‘vechtscheidingen’ mee voorkomen kunnen worden.

Deel 2: Een boeiende, fysieke studiedag in Antwerpen (19/4), Tielt (30/4) of Geraardsbergen (07/5)

Tijdens deze studiedag wordt dieper ingegaan op de concrete toepassing van het werken met kinderen en ouders in complexe scheidingen. We beantwoorden ook vragen vanuit de praktijk en bespreken casussen vanuit de deelnemers.

Opgelet: maximum 25 deelnemers kunnen deelnemen. Snel inschrijven is dus de boodschap!

Organisatoren

 • CAW Oost-Vlaanderen
 • tZitemzo

Praktisch

 • Wat: Vorming ‘Een kind van gescheiden ouders inschrijven op SCHOOL en de KINDEROPVANG: zo doe je dat’
 • Wanneer:
  • 17 april 2024 van 10 tot 16.30 u– Antwerpen
  • 30 april 2024 van 10 tot 16.30 uur – Tielt
  • 7 mei 2024 van 10 tot 16.30 uur – Geraardsbergen
   Onthaal telkens vanaf 9.30 uur.
 • Wie: directies scholen en kinderopvanginitiatieven, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, leerkrachten, opvangmedewerkers, enz.
 • Prijs: 100 euro (incl. deel 1 én deel 2)

De inschrijving omvat deelname aan deel 1 én deel 2. Inschrijven voor één van de delen apart is niet mogelijk. Deel 1 is een opname van de theoretische toelichting die per mail wordt bezorgd. Deel 2 is een interactieve studiedag die fysiek doorgaat in Antwerpen, Tielt en Geraardsbergen.

Meer info

Klik hier.