Kinderen geven om kinderen

Basisschool De Ark organiseert elk jaar een sponsortocht voor drie goede doelen, twee uit de derde wereld, en eentje ‘dichterbij’. Dit jaar kozen ze voor de kinderwerking van het CAW, meer in het bijzonder voor het veerkrachtproject voor kinderen in moeilijke situaties. 

Hoe omgaan met moeilijke dingen en hoe die bespreekbaar maken, ook in de klas, was dan ook een thema waar de leerkrachten en de kinderen zelf mee aan de slag gingen.

In het zesde leerjaar nodigden ze alvast het JAC uit. Jesse ging er naartoe om te vertellen over het aanbod en om tips te geven aan de kinderen hoe ze met moeilijkere vragen en problemen kunnen omgaan.

En het werd leerrijk, niet alleen voor de kinderen…

“Het JAC-bezoek was echt een eyeopener voor ons”, vertelt Wim, leerkracht in het 6e leerjaar van basisschool De Ark in Kessel-Lo. “Kinderen in het 6e leerjaar maken een heel veranderingsproces door, ze moeten keuzes maken, naar welke middelbare school ze zullen gaan, welke richting ze daar uit willen, welke vriendschappen ze dan willen aanhouden, wat ze met hun vrije tijd gaan doen, en dan komt die puberteit daar ook nog eens doorheen stormen…

Sommigen doorlopen die toch heftige periode moeiteloos, anderen worstelen met al die vragen die ze zichzelf en die anderen hen stellen…en dat er dan zoiets als het JAC bestaat dat hen hierbij kan helpen, wisten ze niet…en dat wist ik eigenlijk ook niet…

Ikzelf heb nogal een hevige klas, maar dat uur dat het JAC hier was hebben ze allemaal zo geboeid geluisterd. Er zijn ook veel vragen bovengekomen, ik was daar zelf wat door verrast. Maar de fijne en openhartige manier waarop Jesse vertelde wat het JAC is en hoe je er terecht kan en waarvoor, was voor de kinderen echt een openbaring. Dat persoonlijke contact was erg belangrijk, het feit dat ze een gezicht konden plakken op dat abstracte gegeven van hulpverlening. Dat voelde veilig en dichtbij. Jesse vertelde hen dat het OK was als ze zich soms eens niet goed in hun vel voelden, en dat dat over zowel kleine als grote vragen kon gaan. Dat doet iets met zo’n kind, dat er aandacht is voor hun leefwereld, voor wat ze voelen en denken, dat ze voor echt worden aanzien. Ook het feit dat ze zelf iemand kunnen helpen door die te vertellen over het JAC betekende voor hen veel. Op die leeftijd schommelen ze tussen kind en volwassen zijn. We willen dat in de toekomst echt heel graag blijven doen, zo’n babbel in de klas door een JAC-medewerker.”

***

Lucas 11j: “Ik vind het goed om te weten waar je naartoe kan als je problemen hebt. Ikzelf heb dat niet zo nodig want ik heb geen echte problemen, maar ik heb wel vrienden die daarnaartoe zouden kunnen gaan. En veel kinderen kenden dat nog niet.”

Alice11j: “Ik probeer wel altijd zelf mijn problemen op te lossen of die ‘binnen te houden, maar het is geruststellend dat je weet waar je naartoe als dat niet lukt. Ik vond het ook fijn dat ze naar onze klas gekomen waren. Ik zou daar nu zelf ook naartoe durven gaan, ik vind dat beter dan telefoneren. Als je troost nodig hebt dan is dat beter dat je dichtbij iemand bent.”

Hanne11j: “Ik vind het goed dat we nu weten dat je naar het JAC kan gaan als je problemen hebt. Mijn vriendinnetje heeft het moeilijk thuis, en daar praat ze alleen met mij over. Ik denk dat zij eens naar het JAC zou moeten gaan.”

Milena12j: “Ik zou daar zeker naartoe gaan. Volgend jaar ga ik naar het middelbaar en dat is daar vlakbij. Mijn ouders zouden dat misschien niet verstaan, dus ik vind het wel belangrijk dat ik in het JAC terecht kan en dat ik hen kan vertrouwen dat ze dat ook aan niemand anders gaan vertellen.”

Jesse van het JAC: “ Kinderen in het zesde leerjaar hebben nog niet de mogelijkheid om zelf de stap naar het JAC te zetten. Toch vinden wij het belangrijk om te laten weten waar ze vanaf volgend jaar terecht kunnen wanneer ze vast zitten. Op die leeftijd moeten ze zoveel keuzes maken, hebben zoveel vragen, ondergaan zoveel gevoelens en beleven ze zoveel. Zo moeten ze ook een keuze maken waar ze volgend jaar naar school willen gaan. Weg uit hun vertrouwde omgeving.  Het is goed dat ze nu al weten dat ze bij het JAC terecht kunnen als ze vast lopen bij die veelheid aan vragen en emoties. We merken dat onze acties in zesde leerjaren heel nuttig zijn; ook hier in de Ark voelden we grote interesse.

De leerkrachten waren echt betrokken en de kinderen heel open en spontaan. Je merkt dat deze school de kinderen hier een veilige omgeving biedt.  We hadden wel niet verwacht dat er zoveel naar boven zouden komen tijdens ons bezoek. Er werden zoveel vragen gesteld, zoveel emoties verteld, dat hadden wij en ook de leerkrachten niet meteen hadden gedacht.

Maar dat toont alleen maar dat wij daar echt op onze plaats waren en dat we, gewoon door onszelf even voor te stellen, in real life aanwezig zijn bij hen, simpelweg zoals we zijn, niet meer of minder smuk, heel gewoon, dat doet voor die kinderen iets. Dat toont dat hulp helemaal niet ingewikkeld of zwaar of veraf is…

We hebben iets teweeg gebracht waar nu verder aan gewerkt kan worden. Het was een zeer warme ervaring. Ik ben De Ark ook dankbaar dat ze ons uitgenodigd hebben.”

De Ark bracht met hun vastensponsoractie 3500 euro bij elkaar die ze aan de kinderwerking van CAW Oost-Brabant schonken.

Wij zijn superblij daarmee! Dank-jullie-wel!

Binnenkort vertellen we je meer over wat we er allemaal mee hebben kunnen verwezenlijken! Volg onze projecten op www.ikgeefomeenander.be

Jesse en stagair Julie kwamen de werking van het JAC toelichten in 4 klassen van het zesde in basisschool De Ark