Leven in een woonzorgcentrum in coronatijden

De coronacrisis heeft ieders leven dooreen geschud. Ook mentaal weegt de situatie door. Dat is zeker ook het geval voor mensen die in een woonzorgcentrum wonen. Afstand moeten houden, weinig of geen bezoek kunnen ontvangen en afscheid nemen van andere bewoners: emotioneel en mentaal vraagt deze situatie erg veel. Het is belangrijk om samen te kunnen verwerken wat er gebeurd is en nog gebeurt.

De Vlaamse overheid voorzag een subsidie voor de CAW’s om psychosociale zorg en ondersteuning te bieden aan bewoners en bezoekers van de woonzorgcentra die getroffen zijn door de coronacrisis. Ook mantelzorgers, familie en nabestaanden van een overleden bewoner van het woonzorgcentrum kunnen een beroep doen op deze ondersteuning. Om medewerkers optimaal te ondersteunen besloot Zorg Leuven bij de aanvang van de eerste lockdown een team van psychologen in te schakelen om medewerkers te ondersteunen. Heel wat medewerkers gingen gesprekjes aan en vonden steun.

“We vinden het belangrijk dat we samen met onze bewoners kunnen stilstaan bij wat deze coronaperiode voor hen betekent en hoe zij door ervaringen uit te wisselen mentaal de kracht kunnen vinden om met de coronacrisis om te gaan”, zegt Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven. “Dit aanbod is dan ook een mooie aanvulling op onze eigen psychosociale ondersteuning die we sinds het begin van de eerste uitbraak aanbieden aan medewerkers, bewoners en bezoekers. We hebben dan ook meteen ingetekend op het aanbod van CAW Oost-Brabant om ons met psychosociale ondersteuning te begeleiden in woonzorgcentrum Edouard Remy. We plannen dit ook samen te hernemen in het voorjaar 2021 om onze bewoners mentaal te blijven ondersteunen.”

Eind deze maand start deze samenwerking tussen Zorg Leuven en CAW Oost-Brabant. Er zullen groepsgesprekken worden gehouden met bewoners van WZC Edouard Remy om hun veerkracht te versterken. Daarbij gaan ze dieper in op hoe ze deze periode beleven en wat ze kunnen doen om deze periode door te geraken. De gesprekken gebeuren in veilige omstandigheden op de afdelingen van het woonzorgcentrum, onder leiding van een psycholoog van CAW Oost-Brabant en in samenwerking met de psycholoog ouderenzorg van Zorg Leuven.

“De emotionele weerslag van deze coronacrisis mogen we niet onderschatten”, zegt Pamela De Dobbeleer, inhoudelijk directeur van CAW Oost-Brabant. “Ouderen die verblijven in woonzorgcentra voelen zich soms eenzamer en psychisch kwetsbaarder dan voor de coronamaatregelen. Tegelijk bouwen ze op hun levenservaring om deze moeilijke periode door te komen. Familieleden ervaren dan weer machteloosheid tegenover de maatregelen, ze voelen zich schuldig, zijn bang of verdrietig. Psychosociale ondersteuning kan de bewoners van woonzorgcentra en hun familie helpen om door deze moeilijke tijd te komen en hoop te bieden voor de toekomst.”

CAW werkt voor deze ondersteuning van de woonzorgcentra ook samen met twee Centra voor Geestelijke Gezondheidzorg: CGG Passant en CGG VBO. Beide CGG’s bieden ondersteuning aan het zorgpersoneel van deze instellingen.